Chính sách nhập khẩu nguyên liệu chế biến trà sữa bao gồm: thạch, hạt, bột sữa, bột trà... Lưu

1771 14 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối Nguyên liệu chế biến trà sữa bao gồm: thạch, hạt, bột sữa, bột trà... Vì tính chất đặc thù, chúng tôi muốn biết thủ tục nhập khẩu và chính sách nhập khẩu đối với mặt hàng này có đặc biệt gì hơn không cũng như các nguồn luật trích dẫn cho các mặt hàng này.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty CP TM-SX-DV Protomote  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:Chính sách nhập khẩu nguyên liệu chế biến trà sữaCâu hỏi:Kính thưa quý cơ quan, Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối Nguyên liệu chế biến trà sữa bao gồm: thạch, hạt, bột sữa, bột trà...Vì tính chất đặc thù, chúng tôi muốn biết thủ tục nhập khẩu và chính sách nhập khẩu đối với mặt hàng này có đặc biệt gì hơn không cũng như các nguồn luật trích dẫn cho các mặt hàng này. Kính mong quý cơ quan giúp đỡ chúng tôi.Xin chân thành cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin sau:Nếu hàng hóa doanh nghiệp không vi phạm chính sách mặt hàng thì được nhập khẩu. Khi đó hàng hóa phải thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành là kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Cụ thể:1/ Về chính sách mặt hàng:- Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ:“ 3. Nghiêm cấm những hành vi sau đây:…b) Vận chuyển, chế biến, quảng cáo, kinh doanh, sử dụng, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trái với quy định tại Nghị định này và quy định hiện hành của pháp luật.”- Tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 09 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định:1 “2. Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) bao gồm:a) Phụ lục I là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng,nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại.b) Phụ lục II là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe doạ tuyệt chủng, nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên từ tự nhiên vì mục đích thương mại những loài này không được kiểm soát.c) Phụ lục III là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã mà một nước thành viên CITES yêu cầu nước thành viên khác của CITES hợp tác để kiểm soát việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vì mục đích thương mại.”Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ quy định trên. Nếu hàng hóa doanh nghiệp được phép nhập khẩu thì thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục theo quy định quản lý chuyênngành sau:2/ Về thủ tục:2.1. Thủ tục hải quan:Hồ sơ và thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 và Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 2.2. Thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành:2.2.1. Thủ tục kiểm dịch thực vật - với hàng hóa là hạt thực vật:- Theo quy định tại Điểm a và Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam thì hạt là sản phẩm của cây nằm trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.- Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2.2.2. Thủ tục kiểm dịch động vật – với hàng hóa là bột sữa:- Tại Phụ lục I Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch, miễn dịch Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản thì hàng hóa Ông (Bà) đề cập thuộc diện phải kiểm dịch.- Việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động 2 vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 14 tháng 3 năm 2003. 2.2.3. Thủ tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm:- Tại Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm:“Điều 14. Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu 1. Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Namphải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này.…3. Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhậpkhẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên, trong đó có thực phẩm tươi sống.”- Tại Phụ lục 2 Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương Về việc Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thì sữa và trà thuộc danh mục này.* Với hàng hóa là thạch:Doanh nghiệp không cung cấp thông tin thạch đó làm từ nguyên liệu gì nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể.Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết./. Trân trọng.3