Chinh sách nhập khẩu mặt hàng ga lạnh R132 dùng cho tủ lạnh Lưu

46 2 19/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi sắp nhẩu khẩu mặt hàng ga lạnh R132, đóng trong 1.000 bình loại 6kg. Vậy chúng tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và có bị kiểm tra chính sách nhà nước nào không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Chinh sách nhập khẩu mặt hàng ga lạnh R132 dùng cho tủ lạnhCâu hỏi: 21354:Chúng tôi sắp nhẩu khẩu mặt hàng ga lạnh R132, đóng trong 1.000 bình loại 6kg. Vậychúng tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và có bị kiểm tra chính sách nhà nước nàokhông?Ngày gửi: 28/02/2019 - Trả lời: 04/03/2019Tên doanh nghiệp: công ty TNHH Hà AnhĐịa chỉ: 508 le thanh tong - Email : songminhhp.manhnguyen@gmail.comVướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Do Công ty không nêu rõ hàng hóa nhập khẩu dùng vào mục đích gì nên tổ tưvấn không có câu trả lời chính xác cho trường hợp vướng mắc cụ thể của Công ty. Tuynhiên công ty có thể tham khảo các quy định sau: - Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011của Liên Bộ Công Thương - Tài Nguyên và Môi trường về quản lý nhập khẩu, xuấtkhẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm giảm tầng Ô-Dôn theo quy định của Nghịđịnh thư Montreol về các chất làm suy giảm tần Ô-Dôn (được sửa đổi và bổ sung theoThông tư 51/2018/TT-BCT ngày 19/12/2018, có hiệu lực từ 04/02/2019): Trường hợp mặt hàng gas lạnh nhập khẩu của Công ty có chứa các chất làmsuy giảm tầng Ô-Dôn theo quy định tại phụ lục I Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011, khi nhập khẩu Công ty thực hiện theo Điều 2 vềnguyên tắc quản lý nhập khẩu quy định tại Thông tư này. Về thủ tục nhập khẩu, thựchiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư, cụ thể như sau: Điều 4. Thủ tục nhập khẩu các chất HCFC 1. Thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC tại Bộ Tài nguyên vàMôi trường a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đăng ký nhập khẩu các chất HCFC thuộcPhụ lục I theo đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm: - Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC: ba (03) bản chính (theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục II của Thông tư này). - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấyphép kinh doanh: một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính củathương nhân. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 5, Điều 3 thì ngoài các chứng từ nêutrên, thương nhân gửi hóa đơn bán hàng và tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có1 xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan của thương nhân xuất khẩu (bản sao có xácnhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) tới Bộ Tài nguyên và Môi trườngđể được xác nhận nhập khẩu. b) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ,hợp lệ của thương nhân, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận nhập khẩu vào ba(03) đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC trong đó hai (02) đơn đăng ký nhập khẩuđược gửi cho thương nhân theo đường bưu điện. Xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môitrường bao gồm các nội dung: nước xuất khẩu, tên chất, tên hoá học, công thức hoáhọc, số Ashrae (dùng cho môi chất lạnh), khối lượng và mã HS. Trường hợp từ chối xác nhận nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lờibằng văn bản cho thương nhân biết và nêu rõ lý do trong thời hạn bảy (07) ngày làmviệc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân. …3. Hồ sơ thương nhân nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhậpkhẩu các chất HCFC Thương nhân khi làm thủ tục nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I nộpcho cơ quan Hải quan các giấy tờ sau: a) Một (01) bản chính giấy phép nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp theo mẫuquy định tại Phụ lục III của Thông tư này; b) Các giấy tờ khác theo quy định pháp luật về hải quan. - Mặt hàng Bình khí không thuộc danh mục cấm nhập hay nhập khẩu có điềukiện. Tuy nhiên mặt hàng này thuộc danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toànthuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động thương binh và xã hội tại Thông tư số53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợpphát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dựkiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2