Chính sách hoàn thuế nhập khẩu, không thu thuế xuất khẩu đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất qua nước thứ 3 Lưu

64 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
- Công ty chúng tôi nhập khẩu gỗ căm xe tròn từ Campuchia về qua cửa khẩu Lệ Thanh - GIa Lai, tại thời điểm nhập khẩu về công ty chúng tôi đã mở tờ khai nhập khẩu ( loại hình A11 ) và hoàn thành các nghĩa vụ về thuế.Tuy nhiên lô hàng nhập khẩu này về không tìm được thị trường tiêu thụ nội địa buộc phải xuất trả qua nước thứ là là Ấn độ . vậy cho chúng tôi hỏi là công ty chúng tôi có được hoàn thuế NK và không thu thuế xuất khẩu theo Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC hay không ?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Ho thi lan  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, Hoàn thuếTiêuđề:Chính sách hoàn thuế nhập khẩu/ không thu thuế xuất khẩu đối với hàng tái xuất qua nước thứ 3Câu hỏi:Kính chào ban tư vấn.Công ty Bao Hoàng có địa chỉ tại khu công nghiệp trà đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai xin nhờ quý ban tư vấn giải đáp thắc mắc sau giúp chứng tôi:- Công ty chúng tôi nhập khẩu gỗ căm xe tròn từ Campuchia về qua cửa khẩu Lệ Thanh - GIa Lai, tại thời điểm nhập khẩu về công ty chúng tôi đã mở tờ khai nhập khẩu ( loại hình A11 ) và hoàn thành các nghĩa vụ về thuế.Tuy nhiên lô hàng nhập khẩu này về không tìm được thị trường tiêu thụ nội địa buộc phải xuất trả qua nước thứ là là Ấn độ .vậy cho chúng tôi hỏi là công ty chúng tôi có được hoàn thuế NK và không thu thuế xuất khẩu theo Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC hay không ?Vui lòng hướng dẫn thủ tục hải quan cho loại hình xuất trả qua nước thứ 3 B13 này.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:- Căn cứ Khoản 8, Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính quy định:...Điều 114. Các trường hợp hoàn thuế8. Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuấtsang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuếquan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mạiđặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theohướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tươngứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.a) Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuấtkhẩu:a.1) Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại ViệtNam;1 a.2) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng thì phải có giấythông báo kết quả giám định hàng hoá của cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩm quyềngiám định hàng hoá xuất nhập khẩu hoặc văn bản chấp nhận nhận lại hàng hóa của chủhàng nước ngoài. Đối với số hàng hóa do phía nước ngoài gửi thay thế số lượng hànghoá đã xuất trả nước ngoài thì người nộp thuế phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theoquy định;a.3) Hàng hoá xuất khẩu vào khu phi thuế quan (trừ trường hợp xuất vào khu kinh tếthương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thựchiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được sử dụng trong khu phi thuế quanhoặc đã xuất khẩu tiếp ra nước ngoài.Như vậy, hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc táixuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phithuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thươngmại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiệntheo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộptương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu nếuđáp ứng quy định tại điểm a khoản này.Hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ không thu thuế xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều122, Điều 128 của Thông tư 38/2015/TT-BTC.- Về thủ tục hải quan, bạn đọc căn cứ Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày21/01/2015 của Chính phủ quy định:...Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phảitái xuất1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài;b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.2. Hồ sơ hải quan:a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trảlại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp;c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phépnhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành).Trường hợp người khai hải quan nộp đủ hồ sơ không thu thuế khi làm thủ tục xuấtkhẩu, cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu trả lại hoặc xuấtkhẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan và quyết định việc thôngquan theo quy định.4. Trường hợp hàng hóa (trừ ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, hóa chất độc bảng Itheo công ước cấm vũ khí hóa học) chưa làm thủ tục nhập khẩu đang nằm trong khuvực giám sát hải quan nhưng do gửi nhầm lẫn, thất lạc, không có người nhận hoặc bịtừ chối nhận, nếu người vận tải hoặc chủ hàng có văn bản đề nghị được tái xuất (trongđó nêu rõ lý do nhầm lẫn, thất lạc hoặc từ chối nhận) thì Chi cục trưởng Chi cục Hải2 quan nơi hàng hóa đang được lưu giữ tổ chức giám sát hàng hóa cho đến khi thực xuấtra khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay tại cửa khẩu nhập.Bạn đọc có thể tham khảo các quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõthì mang hồ sơ đến trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụthể.Trân trọng!3