Chính sách bán sản phẩm cho DNCX Lưu

29 2 05/04/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Thời gian tới chúng tôi có dự định nhập khẩu nguyên phụ liệu về sản xuất, lắp rắp thành sản phẩm và bán sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18661:Chúng tôi là doanh nghiệp nội địa chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử, cơ khí.Hàng tháng chúng tôi có nhập khẩu các máy móc thiết bị từ nước ngoài có nộp thuế vàbán lại các mặt hàng trên cho doanh nghiệp chế xuất. Thời gian tới chúng tôi có dựđịnh nhập khẩu nguyên phụ liệu về sản xuất, lắp rắp thành sản phẩm và bán sản phẩmcho doanh nghiệp chế xuất. Vậy cho tôi hỏi trường hợp này thì nguyên phụ liệu nhậpkhẩu về SX có được ân hạn thuế nhập khẩu và thuế VAT không hay vẫn phải nộp thuếvà sau khi bán sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất thì được hoàn thuế? Nếu đượchoàn thuế thì hoàn các loại thuế nào? Khi nhập nguyên phụ liệu trên về chúng tôi sửdụng loại hình nhập khẩu gì? và xuất đi sử dụng loại hình xuất khẩu gì? Ngày gửi: 06/04/2017 - Trả lời: 13/04/2017Tên doanh nghiệp: crevoĐịa chỉ: KCN THANG LONG II- HUNG YEN - Email : phuonggl1985@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày06/04/2016 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/09/2016) thì nguyên liệu nhập khẩuđể sản xuất hàng hóa xuất khẩu (loại hình E31) thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.Hàng hoá là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu khôngthưộc đối tượng nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 điều 4 Thông tưsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.Căn cứ khoản khoản 2 điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 củaChính phủ quy định:“Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu đểsản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm:a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sảnphẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩmxuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưngkhông trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặcđóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;c) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu;d) Hàng hóa nhập khẩu không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng mà chỉdùng làm hàng mẫu.2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:1 a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuấtkhẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc,thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sảnxuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định củapháp luật về hải quan;b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đãxuất khẩu.Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giáhoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuấtsản phẩm thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụngnguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo quy địnhcủa pháp luật về hải quan.Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giáhoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sảnphẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan”.Như vậy, trường hợp công ty đủ điều kiện miễn thuế theo quy định tại khoản 2 điều12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình E31và xuất khẩu sản phẩm theo loại hình E62. Công ty không phải nộp thuế NK và thuếGTGT.Trường hợp công ty không đủ điều kiện miễn thuế theo quy định tại khoản 2 điều 11Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình nhập kinh doanhA12 và phải nộp thuế NK và thuế GTGT. Sau khi xuất khẩu sản phẩm vào DNCX vàđủ điều kiện hoàn thuế theo quy định tại điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thìđược hoàn thuế nhập khẩu. Cụ thể:Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đãxuất khẩu sản phẩm1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất,kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩmra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đãnộp.2. Hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế nhập khẩu, bao gồm:a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sảnphẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩmxuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưngkhông trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặcđóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;2 c) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu.3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuấtkhẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc,thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sảnxuất hàng hóa xuất khẩu;b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trịgiá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sảnxuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan vềsản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.Theo đó, để được hoàn thuế nhập khẩu, công ty phải đủ điều kiện theo quy định tạikhoản 3 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy địnhtại khoản 5 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Loại hình xuất khẩu sản phẩm làE62.Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu nếu đủ điều kiện hoànthuế GTGT theo quy định tại điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3