Chỉ tiêu thông tin khai bao số hóa đơn trên tờ khai nhập khẩu giữa các DNCX Lưu

248 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Theo phụ lục 2 mục 1.41 về chỉ tiêu số hóa đơn trên tờ khai nhập khẩu theo thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: " Nhập vào số hóa đơn thương mại hoặc số của Chứng từ thay thế hóa đơn thương mại hoặc số bảng kê hóa đơn. " Theo quy định tại khoản 3 điều 86 thông tu 38/2015/TT-BTC về hồ sơ hải quan: "Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại."

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Nguyen Thi Hoa  ỏ ư ợLĩnhvực:Nhập khẩuTiêuđề:Chỉ tiêu thông tin khai bao số hóa đơn trên tờ khai nhập khẩu giữa các DNCXCâu hỏi:Kính gửi quý cơ quanTheo phụ lục 2 mục 1.41 về chỉ tiêu số hóa đơn trên tờ khai nhập khẩu theo thôngtư 38/2015/TT-BTC quy định:" Nhập vào số hóa đơn thương mại hoặc số của Chứng từ thay thế hóa đơn thương mại hoặc số bảng kê hóa đơn. "Theo quy định tại khoản 3 điều 86 thông tu 38/2015/TT-BTC về hồ sơ hải quan:"Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại."Vậy trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa từ DNCX khác, chỉ tiêu thông tin số hóa đơn sẽ nhập số hóa đơn thương mại như quy định tại phụ lục 2 hay nhập số hóa đơn bán hàng như quy định tại khoản 3 điều 86?Khi tham gia các buổi tập huấn khai báo năm 2015, chúng tôi được hướng dẫn nhập số hóa đơn thương mại như phụ lục 2, như vậy có chính xác không?Rất mong nhận được sự hướng dẫn từ quý cơ quan.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Bạn đọc hỏi về trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa từ DNCX khác, đề nghị bạn đọc tham khảo: - Căn cư điểm c khoản 1 điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:1 “Điều 74. Nguyên tắc chung1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan: a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau;...Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá”.Theo quy định trên, khi việc mua bán giữa doanh nghiệp A và doanh nghiệp B, doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan. Trường hợp không làm thủ tục hải quan, công ty phải lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá. Trường hợp làm thủ tục hải quan công ty thực hiện theo khoản 4 điều 75 thông tư 38/2015/TT-BTC, cụ thể:“Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX...4. Đối với hàng hoá mua, bán giữa hai DNCX: Trường hợp lựa chọn làm thủ tục hảiquan thì thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này”.- Căn cứ khoản 3 Điều 86 thông tư 38/2015/TT-BTC, về Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ “Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất,doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trịgia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại.”Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./. 2