Chênh lệch giữa định mức trên HĐGC hàng SXXK và định mức thực tế Lưu

4 0 06/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi là doanh nghiệp SXXK có hợp đồng gia công với đối tác là doanh nghiệp nội địa và đã thực hiện thông báo HĐGC.

Bình luận

Thông tin bài viết

Chênh lệch giữa định mức trên HĐGC hàng SXXK và định mức thực tếCâu hỏi: 23394:Chúng tôi là doanh nghiệp SXXK có hợp đồng gia công với đối tác là doanh nghiệpnội địa và đã thực hiện thông báo HĐGC. Theo đó, chúng tôi cung cấp NVL nhậpkhẩu miễn phí cho đối tác để gia công dựa trên định mức đã thỏa thuận theo HĐGCgiữa 02 bên và nhận lại thành phẩm (TP) gia công. Phế phẩm và phế liệu được đối tácgia công xử lý bán phế liệu. - Chúng tôi lập và nộp BCQT dựa trên định mức gia côngthực tế của đối tác (có sự chênh lệch so với định mức đã thỏa thuận được thể hiện trênHĐGC) - Số lượng TP gia công nhận được có sự chênh lệch so với số lượng TP thỏathuận theo HĐGC. Trường hợp lượng TP nhận được thực tế nhiều hơn lượng TP thỏathuận, chúng tôi chỉ thanh toán theo đúng số lượng đã thỏa thuận trên HĐGC. Trườnghợp TP nhận được ít hơn thỏa thuận trên HĐGC, chúng tôi chỉ thanh toán cho lượngTP thực tế nhận được. 1. Nếu có chênh lệch giữa định mức (dự kiến) trên HĐGC vàđịnh mức thực tế thì chúng tôi có vi phạm quy định hải quan nào không? Nếu có, côngty có cần ký thêm phụ lục HĐGC và nộp bảng điều chỉnh định mức mới cho cơ quanHải quan không? 2. Nếu lượng TP gia công chúng tôi nhận được thực tế có chênh lệch(nhiều hơn / ít hơn) lượng TP đã thỏa thuận trên HĐGC và lượng TP được thanh toánthì có vi phạm quy định nào không? Nếu có, chúng tôi phải xử lý, khai báo như thếnào với lượng chênh lệch này để tuân thủ quy định hải quan? 3. Chúng tôi có cầnchuẩn bị chứng từ gì đối với phế liệu và phế phẩm được xử lý bởi đối tác gia công đểphục vụ giải trình khi thanh lý HĐGC không? Ngày gửi: 19/01/2021 - Trả lời: 27/01/2021Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤTNHẬP KHẨU THÉP VĨNH THỊNHĐịa chỉ: B1 Lô số 16, Khu công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn,Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam - Email : hoangtran112@gmail.comVướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Trường hợp của Công ty ký kết hợp đồng gia công với doanh nghiệp nội địa gia cônglại phục vụ SXXK phải đáp ứng quy định về thông báo hợp đồng và quản lý nguyênliệu, vật tư NSXXK miễn thuế.- Về khai báo định mức, hành vi vi phạm việc khai báo định mức Công ty tham khảoquy định tại Điều 55, 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 củaBộ Tài chính, Điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 để thực hiện. Theođó, định mức dùng báo cáo quyết toán việc sử dụng nguyên liệu, vật tư NSXXK theođịnh mức thực tế sử dụng nguyên liệu, vật tư để SXXK mà công ty khai báo vào thờiđiểm được quy định.1 - Về thủ tục, hồ sơ thanh lý phế liệu phế phẩm gia công Công ty tham khảo quy địnhtại Điều 55, 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính đã đượcsửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính,Điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 để thực hiện.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2