Cấp phép hoạt động in Lưu

8 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi là công ty chế xuất làm gia công. Hiện tại chúng tôi đang gia công các sản phẩm USB cho đối tác nước ngoài. Trong đó có 1 công đoạn phải in thông tin về dung lượng, lotcode, datecode... lên vỏ nhựa của USB trước khi lắp ráp và xuất trả khách hàng. Trước đây chúng tôi thuê doanh nghiệp ngoài thực hiện công đoạn này. Nhưng hiện tại chúng tôi đang có kế hoạch chuyển công đoạn này về thực hiện trực tiếp trong nhà máy.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH Unigen Việt Nam Hà Nội  ỏ ư ợLĩnhvực:KhácTiêuđề:Cấp phép hoạt động inCâu hỏi:Xin chào ban tư vấnCông ty chúng tôi là công ty chế xuất làm gia công. Hiện tại chúng tôi đang gia công các sản phẩm USB cho đối tác nước ngoài. Trong đó có 1 công đoạn phải inthông tin về dung lượng, lotcode, datecode... lên vỏ nhựa của USB trước khi lắp ráp và xuất trả khách hàng.Trước đây chúng tôi thuê doanh nghiệp ngoài thực hiện công đoạn này. Nhưng hiện tại chúng tôi đang có kế hoạch chuyển công đoạn này về thực hiện trực tiếp trong nhà máy.Vậy quý ban vui lòng tư vấn giúp tôi 2 điểm sau:1. Chúng tôi có đăng ký thêm hạng mục in ấn trong giấy phép đầu tư hay không? ngành nghề kinh doanh chúng tôi đăng ký là "Nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm điện tử"2. Khi thực hiện hoạt động in này, chúng tôi có cần xin cấp phép thêm của bộ banngành nào khác hay không?Tôi xin chân thành cảm ơnUnigenNội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lờiĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:Do không có hồ sơ cụ thể và thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên chúng tôi không có cơ sở để trả lời chính xác vướng mắc của bạn đọc. Tuy nhiên căn cứ nội dung câu hỏi, bạn đọc tham khảo gợi ý như sau:*Nếu doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài :1 Căn cứ Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương "quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” có quy định về phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá như sau:“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”.Điều 4 Thông tư số 08 /2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 quy định việc thực hiện quyền nhập khẩu như sau :“1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam theo các điều kiện sau:a) Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu theo cam kết quốc tế;b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;c) Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết;d) Mặt hàng nhập khẩu phải phù hợp với nội dung quyền nhập khẩu doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện.2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu được trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc nhập khẩu hàng hoá theo quy định của pháp luật.4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu nhưng chưa được cấp phép quyền phân phối chỉ được trực tiếp bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó, không được tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.”* Nếu doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài:Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ “quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc2 tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” quy định về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu như sau:“1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.”- Tuy nhiên, khi nhập khẩu máy in các loại sau đây thì trước hết công ty bạn phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông:- Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in;- Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng; máy in lưới (lụa);- Máy in có chức năng photocopy màu.Căn cứ pháp lý:Khoản 1 Điều 27 Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ “Quy định về hoạt động in”, quy định:“Thiết bị in sau đây khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông:a) Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in;b) Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng; máy in lưới(lụa);c) Máy dao xén giấy, máy gấp sách, máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in;d) Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu”.Đề nghị bạn tham khảo văn bản trên để biết thêm chi tiết. Trong trường hợp vẫn chưa rõ, bạn đọc có thể liên hệ với cơ quan hải quan cửa khẩu nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết. 3