Cần làm thủ tục để nhận thư gấp! Lưu

15 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tôi có 1 thư từ Mỹ gởi về Việt Nam. Mã số: CH009346361US. Tôi kiểm tra đã thấy nó về đến VN và tôi có liên hệ Bưu Điện. Bên Bưu Điện nói là nó còn nằm ở Hải Quan. Tôi rất cần nhận lá thư này trong sáng ngày mai. Tôi mong Hải Quan ưu tiên tiến hành thủ tục sớm cho Thư này của tôi được không?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Phạm Thụy Thảo Mai  ỏ ư ợLĩnhvực:KhácTiêuđề:cần làm thủ tục để nhận thư gấp!Câu hỏi:Tôi có 1 thư từ Mỹ gởi về Việt Nam. Mã số: CH009346361US. Tôi kiểm tra đã thấy nó về đến VN và tôi có liên hệ Bưu Điện. Bên Bưu Điện nóilà nó còn nằm ở Hải Quan. Tôi rất cần nhận lá thư này trong sáng ngày mai. Tôi mong Hải Quan ưu tiên tiến hành thủ tục sớm cho Thư này của tôi được không?Tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Hải Quan.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định":“Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua mạng bưu chính được cung ứng bởi doanh nghiệp được chỉ định (sau đây gọi chung là bưu gửi).… Điều 3. Địa điểm làm thủ tục hải quanBưu gửi được làm thủ tục hải quan tại trụ sở Chi cục Hải quan Bưu điện, trụ sở Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế (sau đây gọi tắt là Chi cục Hải quan).Điều 4. Một số quy định đặc thù1. Đối với thư xuất khẩu, nhập khẩuThư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính chịu sự giám sát hải quan theo hình thức niêm phong hải quan đối với bao bì chuyên dụng hoặc xe chuyên dụng của doanh nghiệp để đóng chuyến thư quốc tế…”Do vậy, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập chỉ tư vấn về mặt căn cứ pháp lý để bạn đọc tham khảo, việc xử lý nghiệp vụ đối với thư của bạn đọc thuộc trách nhiệm của Chi cục Hải quan. Đề nghị bạn đọc liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ xử lý.1 Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.2