Cách tính trị giá tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng đối với thép không hợp kim mạ kẽm dạng cuộn Lưu

38 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty em có xuất khẩu Thanh xương dùng làm trần thạch cao. Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu thép không hợp kim mạ kẽm dạng cuộn, được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Theo nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc : Xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% và trên 51% giá thành sản phẩm để làm căn cứ tính thuê.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH D-Steel Vina Korea  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, Xuất khẩuTiêuđề:Cách tính trị giá tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng đối với hàng thép không hợp kim mạ kẽm dạng cuộnCâu hỏi:Kính thưa Anh Chị!Công ty em có xuất khẩu Thanh xương dùng làm trần thạch cao. Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu thép không hợp kim mạ kẽm dạng cuộn, được nhập khẩu từ Hàn Quốc.Theo nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc : Xácđịnh sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% và trên 51% giá thành sản phẩm để làm căn cứ tính thuê.Anh Chị cho em hỏi trường hợp sản phẩm của bên em có phải tính tỷ trọng tổng giá trị tài nguyên theo nghị định 100/2016/NĐ-CP không ạ?Nếu phải tính thì Anh Chị hướng dẫn cách tính giúp em với ạ!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ Điểm IV, Điểm I Công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn:“IV. Về việc xác định dự án sản xuất sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩmViệc xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm làm căn cứ miễn thuế theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại mục I công văn này”.“...I. Về việc miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia côngHàng hóa xuất khẩu để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tàinguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trởlên thì không được miễn thuế xuất khẩu.1 Người nộp thuế tự kê khai, tự xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm trước khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa để làm cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo quy định.Việc xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm căn cứ vào quy định về xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành”.-Tham khảo Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ“...11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa đượcchế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.Trị giá tài nguyên, khoáng sản là giá vốn tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến; đốivới tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ratài nguyên khoáng sản; đối với tài nguyên, khoáng sản mua để chế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên, khoáng sản vào chế biến.Chi phí năng lượng gồm: Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng.Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.”- Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính quy định:“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng 2 dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theoThông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:...c) Sửa đổi, bổ sung Khoản 23 Điều 4 như sau:“...23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa đượcchế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản....b) Việc xác định tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành được thực hiện theo công thức:Tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm= Trị giá tài nguyên, khoáng sản + chi phí năng lượngx 100%-------------------------------------Tổng giá thành sản xuất sản phẩm ...Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng và giá thành sản xuất sản phẩm căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.c) Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từtài nguyên, khoáng sản khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.Doanh nghiệp mua hàng hóa để xuất khẩu phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định dựa trên giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng so với giá thành sản phẩm. Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng và giá thành 3