Cách thức nộp hồ sơ điện tử Lưu

32 2 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Khi chúng tôi truyền tờ khai Hải quan, thì có cần nhân viên trực tiếp ở Chi cục Hải quan đưa số tờ khai để Chi cục Hải quan phân người làm không ạ? Hay khi có thông tin về tờ khai, cơ quan Hải quan sẽ tự tiếp nhận, nếu có vấn đề sẽ gửi thông điệp về qua hệ thống?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Vũ Thị Vân Anh  ỏ ư ợLĩnhvực:Hồ sơ HQTiêuđề:Cách thức nộp hồ sơ điện tửCâu hỏi:Khi chúng tôi truyền tờ khai Hải quan, thì có cần nhân viên trực tiếp ở Chi cục Hải quan đưa số tờ khai để Chi cục Hải quan phân người làm không ạ? Hay khi có thông tin về tờ khai, cơ quan Hải quan sẽ tự tiếp nhận, nếu có vấn đề sẽ gửi thông điệp về qua hệ thống?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để bạn đọc tham khảo:Khoản 2 Điều 6 Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/2015/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015 của Tổng cục Hải quan quy định việc tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký và phân luồng tờ khai như sau: “2. Hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn (nếu có) và phân luồng tờ khai hải quan sau khi nhận thông tin khai chính thức của người khai hải quan theo một trong các hình thức được quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và khoản 3 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Trường hợp mã phân loại kiểm tra là 1 – luồng xanh, chuyển sang Bước 4 (kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ thuế, lệ phí);”Do đó, theo quy định dẫn trên, người khai hải quan không cần trực tiếp đến Chi cục Hải quan đưa số tờ khai cho cán bộ Hải quan.Đề nghị bạn đọc tham khảo các hướng dẫn khác tại Quy trình thủ tục hải quan điện tử dẫn trên để biết thêm thông tin chi tiết.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./. 1