Cách nhận hàng hoá bưu kiện là điện thoại, vàng và tiền Lưu

21 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tôi có quen một người bạn nước ngoài trên mạng, người này nói muốn gửi bưu kiện về cho tôi, trong bưu kiện là điện thoại, vàng và tiền (theo như người ấy nói vậy). Sáng nay có một số điện thoại di động 00841675736923 gọi điện cho tôi xưng là nhân viên sân bay Noi Bai nói rằng bưu kiện của tôi đang ở sân bay Noi Bai giờ tôi muốn nhận nó thì phải đóng phí nhập là 29 triệu đồng họ sẽ giao tới tận nhà, khi tôi liên lạc với người bạn của tôi cho tôi xem những Thông tin mà bạn tôi đã gửi hàng thì có gửi cho tôi 1 hình ảnh.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Tran Hoang To Uyen  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, KhácTiêuđề:Cách nhận hàng hoáCâu hỏi:Tôi có quen một người bạn nước ngoài trên mạng, người này nói muốn gửi bưu kiện về cho tôi, trong bưu kiện là điện thoại, vàng và tiền (theo như người ấy nói vậy). Sáng nay có một số điện thoại di động 00841675736923 gọi điện cho tôi xưng là nhân viên sân bay Noi Bai nói rằng bưu kiện của tôi đang ở sân bay Noi Bai giờ tôi muốn nhận nó thì phải đóng phí nhập là 29 triệu đồng họ sẽ giao tới tận nhà, khi tôi liên lạc với người bạn của tôi cho tôi xem những Thông tin mà bạn tôi đã gửi hàng thì có gửi cho tôi 1 hình ảnh. Và tôi thắc mắc tại sao gửi hàng từ Anh sang Vietnam chỉ mất 2 ngày . Xin giải đáp giúp tôi và có thể kiểm tra Thông tin giúp tôi không ạ. Xin cảm ơn ạ .     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của Ông (Bà), Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Do Ông (Bà) cung cấp không đầy đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Ông (Bà) có thể tham khảo thông tin sau:1/ Về tiêu chuẩn miễn thuế hàng quà biếu, tặng:Theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 01/4/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu: Hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu làm quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cánhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các cá nhân Việt Nam với trị giá hàng hoá không vượt quá 01 1 (một) triệu đồng, hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 01 (một) triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 50 (năm mươi) nghìn đồng thì được miễn thuế (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu).Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt. Trừ các trường hợp sau thì được xét miễn thuế đối với toàn bộ trị giá lô hàng:a) Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nếu được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế trong từng trường hợp cụ thể;b) Hàng hoá là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện.Nếu hàng hóa của Ông (Bà) vượt quá quy định nêu trên thì phần giá trị vượt tiêu chuẩn sẽ phải đóng thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và lệ phí hải quan.2/ Thuế & lệ phí:2.1 Về thuế nhập khẩu:- Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướngdẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chấtlượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.- Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp. Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp,thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.Nghị định số 137/2016/NĐ-CP.Luật thuế Giá trị gia tăng 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3.Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của QH khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng.Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.Với mặt hàng Ông (Bà) hỏi, theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính, bạn có thể tham khảo các mã hàng trong nhóm hàng sau:- 85.17: Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào (4) hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 2 85.25, 85.27 hoặc 85.28.Với mức thuế suất từ 5%-7.5%.2.2 Thuế VAT: Thực hiện theo quy định tại: - Luật thuế Giá trị gia tăng 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3.- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.- Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị giă tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.2.3 Lệ phí hải quan:Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.Đối với việc gửi vàng qua bưu phẩm: Theo khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/09/2001 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước quy địnhvề việc mang vàng của cá nhân khi xuất, nhập cảnh (Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN) thì: “Cá nhân Việt Nam và nước ngoài không được gửi vàng và tiền mặt ra nước ngoài hoặc nhận vàng và tiền mặt gửi từ nước ngoài vào dưới hình thức quà biếu, tặng qua đường bưu điện, hàng không, hàng hải”. Như vậy thông tin anh/chị nêu gửi vàng trong bưu kiện là không được.Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để Ông (Bà) biết./. 3