Các thủ tục cần thiết để xuất khẩu Tép cảnh Lưu

223 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hiện tại tôi đang nuôi các dòng tép cảnh phổ biến trên thế giới, có một số cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài muốn đặt mua. Tôi muốn hỏi thủ tục xuất khẩu tép cảnh sống bao gồm những giấy tờ gì.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Hoàng Tiến  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, Xuất khẩuTiêuđề:Các thủ tục cần thiết để xuất khẩu Tép cảnhCâu hỏi:Hiện tại tôi đang nuôi các dòng tép cảnh phổ biến trên thế giới, có một số cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài muốn đặt mua. Tôi muốn hỏi thủ tục xuất khẩu tép cảnh sống bao gồm những giấy tờ gì. Xin cảm ơn.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của Ông (Bà), Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Hàng xuất khẩu thì thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục quản lý chuyên ngành – kiểm dịch động vật. Cụ thể:1/ Thủ tục hải quan:Hồ sơ và thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 và Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.2/ Thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành – kiểm dịch động vật:- Xuất khẩu thuỷ sản thực hiện theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệpvà thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành- Tại Phụ lục I Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch, miễn dịch Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản thì hàng hóa Ông (Bà) đề cập thuộc diện phải kiểm dịch.- Việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản thực hiện theo quy định tại Thông tư liên 1 tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 14 tháng 3 năm 2003.- Quyết định số 05/2003/QĐ-BTS ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Bộ Thủy sản Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục I (Phần thủy sản) của Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 14/03/2003. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để Ông (Bà) biết./.2