Cá nhân nhập xuất bản phẩm qua cửa DHL Nội Bài có được làm tờ khai giấy không Lưu

69 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tôi với tư cách cá nhân có nhập một lô sách kiến trúc từ NXB bên Anh về qua cửa DHL Nội Bài. Tôi tiến hành xin cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và được cấp giấy phép tạm thời và được yêu cầu chuyển 4 tên xuất bản phẩm về Sở TTTT để thẩm định nội dung. Trường hợp giấy phép tạm thời, công ty DHL không có dịch vụ đại diện khách hàng làm thủ tục hải quan.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Cá nhân Nguyễn Công Hiệp  ỏ ư ợLĩnhvực:Nhập khẩu, KhácTiêuđề:Cá nhân nhập xuất bản phẩm qua cửa DHL Nội Bài có được làm tờ khai giấy không?Câu hỏi:Tôi với tư cách cá nhân có nhập một lô sách kiến trúc từ NXB bên Anh về qua cửa DHL Nội Bài.Tôi tiến hành xin cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và được cấp giấy phép tạm thời và được yêu cầu chuyển 4 tên xuất bản phẩm về Sở TTTTđể thẩm định nội dung.Trường hợp giấy phép tạm thời, công ty DHL không có dịch vụ đại diện khách hàng làm thủ tục hải quan.Xin Tổng cục Hải Quan cho biết:- Tôi có thể trực tiếp lên Hải quan cửa khẩu DHL Nội Bài để làm thủ tục và mở tờ khai giấy hay không?- Trường hợp không được, tôi xin được hướng dẫn chi tiết cần làm gì?Tôi xin chân thành cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì “Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn”, thuộc nhóm 4901 và “Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in” thuộc nhóm 4911 thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.- Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hàng hoá thuộc nhóm 4901, 4901 thuộc PHỤ LỤC II-DANH MỤC, THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨMTheo quy định trên , trường hợp công ty nhập khẩu các loại ấn phẩm thuộc nhóm 4901không dùng mục đích kinh doanh thì bạn đọc phải xin giấy phép nhập khẩu tại cơ quan quản lý chuyên ngành.1 - Thủ tục, hồ sơ hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./. 2