Cá nhân nhập khẩu phi mậu dịch xe 125cc mới 100% Lưu

233 2 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tôi định nhập phi mậu dịch cá nhân 01 chiếc xe motor 125cc, hàng mới 100% từ Malaysia. xin hỏi tôi có cần phải xin giấy phép nhập khẩu gì không và cần thực hiện những thủ tục gì để hoàn thành thủ tục nhập khẩu.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: trần công vinh  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Cá nhân nhập khẩu phi mậu dịch xe 125cc mới 100%Câu hỏi:kính gửi tổng cục Hải quan Việt Nam.Tôi định nhập phi mậu dịch cá nhân 01 chiếc xe motor 125cc, hàng mới 100% từ Malaysia. xin hỏi tôi có cần phải xin giấy phép nhập khẩu gì không và cần thực hiện những thủ tục gì để hoàn thành thủ tục nhập khẩu. trân trọng!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của Ông (Bà), Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Ông (Bà) cung cấp không đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Ông (Bà) có thể tham khảo thông tin sau:1/ Điều kiện nhập khẩu xe gắn máy:- Tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư 143/2015/TT-BTC về quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Bộ Tài chính ban hành quy định:“a) Xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu là xe chưa qua sử dụng. b) Xe gắn máy đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật vàbảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN14: 2011/BGTVT).c) Xe gắn máy phải thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại Việt Nam (trừ trường hợp nhập khẩu, tạm nhập khẩu không đăng ký, lưu hành để làm mẫu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm, nghiên cứu, thử nghiệm).”2/ Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu:Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 143/2015/TT-BTC nêu trên. 3/ Hồ sơ nhập khẩu, tạm nhập khẩu:Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư 143/2015/TT-BTC nêu trên.“a) Giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy: 02 bản chính.b) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản chụp;1 c) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;d) Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với ô tô): 01 bản chính;đ) Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng xe gắn máy nhập khẩu (đối với xe gắn máy): 01 bản chính;e) Giấy ủy quyền của đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Thông tư này ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe (nếu có): 01 bản chính.” 4/ Trình tự thủ tục nhập khẩu: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư 143/2015/TT-BTC nêu trên. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để Ông (Bà) biết./.2