Cá nhân nhập khẩu Chocolate Lưu

169 2 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tôi có 2 bưu kiện là chocolate do bạn tôi ở đài loan gửi về làm quà biếu tết cho gia đình (qua đường hàng không) vậy cá nhân tôi là người nhận. Xin được tư vấn là cần phải làm những thủ tục gì để có thể nhận được bưu kiện ạ? vì tôi có nhận được giấy báo hàng về và yêu cầu xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm. nhưng vì là cá nhân nên không có đủ giấy tờ để xin cấp giấy vsattt ạ.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: giáp thị ánh  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:cá nhân nhập khẩuCâu hỏi:Tôi có 2 bưu kiện là chocolate do bạn tôi ở đài loan gửi về làm quà biếu tết cho gia đình (qua đường hàng không) vậy cá nhân tôi là người nhận. Xin được tư vấn là cần phải làm những thủ tục gì để có thể nhận được bưu kiện ạ? vì tôi có nhận được giấy báo hàng về và yêu cầu xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm. nhưng vì là cá nhân nên không có đủ giấy tờ để xin cấp giấy vsattt ạ.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:1/ Căn cứ pháp lý:- Căn cứ Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì: “Tất cả cácloại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định...”. Như vậy, đối với mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện kiểm tra vệ sinh antoàn thực phẩm.- Điểm 3 Phụ lục 1 Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm- Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;1 2/ Hồ sơ: Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. 3/ Chính sách thuế: Nếu hàng hóa mà Ông (Bà) mua được gửi về qua dịch vụ chuyển phát nhanh thì:- Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thì: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế phải làm thủ tục hải quan. - Theo quy định tại Tiểu mục b, Khoản 5 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu":“b) Hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh:Hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá khai báo nằm trong định mức miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phải nộp thuế cho toàn bộ lô hàng; nếu tổng số tiền thuế phải nộp của cả lô hàng dưới 50 (năm mươi) nghìn đồng thì được miễn thuế đối với cả lô hàng. ”- Căn cứ Điều 1 Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế” thì: “Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng (một triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.”Phần giá trị vượt định mức được miễn thuế nêu trên phải thực hiện nghĩa vụ về thuế nhập khẩu, thuế VAT và lệ phí hải quan.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.2