Bột sữa non có phải là mặt hàng thuộc diện phải kiểm dịch động vật không? Lưu

25 1 10/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Bột sữa non (mã HS 19019031) có nằm trong danh mục kiểm dịch động vật không? Theo Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY, mã HS này không nằm trong danh mục tuy nhiên doanh nghiệp muốn biết có danh sách hay Thông tư nào cập nhật thay thế cho Quyết định này không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18840:Bột sữa non (mã HS 19019031) có nằm trong danh mục kiểm dịch động vật không?Theo Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY, mã HS này không nằm trong danh mục tuynhiên doanh nghiệp muốn biết có danh sách hay Thông tư nào cập nhật thay thế choQuyết định này không? Ngày gửi: 11/05/2017 - Trả lời: 16/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty CP SX và TMDV Tân Hải TriềuĐịa chỉ: 21 ngõ 28 Trương Định Hà Nội - Email : dnh@tanhaitrieu.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủquy định Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu: “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệuthực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứađựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhànước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quyđịnh tại Khoản 2 Điều này”.- Căn cứ điểm 3 phần II Mục 2 danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phảikiểm dịch ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng: “Sữa tươi,sữa chua, bơ, pho mát, sữa hộp, sữa bánh và các sản phẩm từ sữa;” thuộc diện phảikiểm dịch khi nhập khẩu.- Căn cứ Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của Bộ Nông nghiệp vàphát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS của danh mục động vật, sảnphẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch (hiện nay vẫn còn hiệu lực) thì mặthàng “Sữa tươi, sữa chua, bơ, pho mát, sữa hộp, sữa bánh và các sản phẩm từ sữa”có mã HS thuộc nhóm từ ) 0401 đến 0406 thuộc diện phải kiểm dịch. Trường hợp mặthàng thực tế nhập khẩu của doanh nghiệp có mã HS 19019031 thì không thuộc danhmục phải kiểm dịch theo Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của BộNông nghiệp và phát triển nông thôn.- Tuy nhiên, theo Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày09/04/2014 của Liên Bộ Y Tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Côngthương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thựcphẩm thì các sản phẩm từ sữa và các sản phẩm khác từ sữa chế biến thuộc thẩm quyềnquản lý của Bộ Công Thương.- Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-BCT ngày 08/09/2016 của Bộ Công Thương, thì mặthàng có mã HS 19019031 thuộc phụ lục 2 danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩuphải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trướckhi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.1 Đối chiếu các quy định trên, mặt hàng có mã HS 19019031 thuộc diện phải kiểm trachất lượng trước khi thông quan theo Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 20/12/2013của Bộ Công Thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thựcphẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2