Bột sữa non có phải là mặt hàng thuộc diện phải kiểm dịch động vật không Lưu

53 2 20/08/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Bột sữa non (mã HS 19019031) có nằm trong danh mục kiểm dịch động vật không? Theo Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY, mã HS này không nằm trong danh mục tuy nhiên doanh nghiệp muốn biết có danh sách hay Thông tư nào cập nhật thay thế cho Quyết định này không?

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18840: Bột sữa non (mã HS 19019031) có nằm trong danh mục kiểm dịch động vật không? Theo Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY, mã HS này không nằm trong danh mục tuy nhiên doanh nghiệp muốn biết có danh sách hay Thông tư nào cập nhật thay thế cho Quyết định này không? Ngày gửi: 11/05/2017 - Trả lời: 16/05/2017 Tên doanh nghiệp: Công ty CP SX và TMDV Tân Hải Triều Địa chỉ: 21 ngõ 28 Trương Định Hà Nội - Email : dnh@tanhaitrieu.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định Kiểm tra thực phNm nhập khNu: “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này”. - Căn cứ điểm 3 phần II Mục 2 danh mục động vật, sản phNm động vật thuộc diện phải kiểm dịch ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng: “Sữa tươi, sữa chua, bơ, pho mát, sữa hộp, sữa bánh và các sản phẩm từ sữa;” thuộc diện phải kiểm dịch khi nhập khNu. - Căn cứ Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của Bộ N ông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS của danh mục động vật, sản phNm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch (hiện nay vẫn còn hiệu lực) thì mặt hàng “Sữa tươi, sữa chua, bơ, pho mát, sữa hộp, sữa bánh và các sản phẩm từ sữa” có mã HS thuộc nhóm từ ) 0401 đến 0406 thuộc diện phải kiểm dịch. Trường hợp mặt hàng thực tế nhập khNu của doanh nghiệp có mã HS 19019031 thì không thuộc danh mục phải kiểm dịch theo Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của Bộ N ông nghiệp và phát triển nông thôn. - Tuy nhiên, theo Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTN T-BCT ngày 09/04/2014 của Liên Bộ Y Tế, Bộ N ông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phNm thì các sản phNm từ sữa và các sản phNm khác từ sữa chế biến thuộc thNm quyền quản lý của Bộ Công Thương. - Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-BCT ngày 08/09/2016 của Bộ Công Thương, thì mặt hàng có mã HS 19019031 thuộc phụ lục 2 danh mục sản phNm hàng hóa nhập khNu phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuNn kỹ thuật, an toàn thực phNm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 2 Đối chiếu các quy định trên, mặt hàng có mã HS 19019031 thuộc diện phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan theo Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 20/12/2013 của Bộ Công Thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phNm đối với thực phNm nhập khNu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.