Bổ sung CO form E sau khi nhận hàng Lưu

138 2 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty tôi có nhập 01 lô hàng máy chế biến gỗ từ Trung Quốc về Việt Nam. Nhưng do bên đối tác làm sai thông tin trên tờ CO FORM E. Hiện tại tôi phải gửi bản gốc CO qua bên Trung Quốc để họ làm lại. Vì thời gian chuyển thư qua lại gần 02 tuần nên chúng tôi xin làm hồ sơ khai hải quan trước để nhận hàng. Trong thời gian khoảng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng thì chúng tôi sẽ bổ sung bản gốc cho cơ quan hải quan có được không?

Từ khóa : bổ sung C/O

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Lê Thị Thanh Thúy  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:BO SUNG CO FORM E SAU KHI NHAN HANGCâu hỏi:Kính gửi Chi Cục hải Quan,Công ty tôi có nhập 01 lô hàng máy chế biến gỗ từ Trung Quốc về Việt Nam.Nhưng do bên đối tác làm sai thông tin trên tờ CO FORM E. Hiện tại tôi phải gửibản gốc CO qua bên Trung Quốc để họ làm lại. Vì thời gian chuyển thư qua lại gần 02 tuần nên chúng tôi xin làm hồ sơ khai hải quan trước để nhận hàng. Trongthời gian khoảng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng thì chúng tôi sẽ bổ sung bản gốc cho cơ quan hải quan có được không? Nếu được thì khi làm thủ tục hải quan chúng tôi có cần bổ sung giấy tờ hoặc công văn cam kết gì cho quý chi cục không? Tôi mong nhận được thông tin phản hồi của quý chi cục. Tôi xin cảm ơn     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: 1/ Căn cứ pháp lýBạn đọc tham khảo quy định tại các căn cứ pháp lý sau:- Quy định về thủ tục hải quan và hồ sơ hải quan tại Điều 21, Điều 24 và Điều 25 Mục1 Chương III Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;- Quy định về thời điểm nộp C/O tại Điều 13 Chương 4 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ "Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa";- Quy định về thời điểm nộp C/O tại Điều 14 Phụ lục 2 “Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu E” ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010của Bộ Công Thương "Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa";1 - Quy định về hồ sơ hải quan và kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Điều 16 Mục 2 và Điều 26 Mục 3 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu".2/ Thời điểm nộp C/O- Thời điểm nộp C/O mẫu E được quy định tại điểm 2.1 Công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố "Về việc thời điểm nộp C/O" như sau:“2.1. Thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV):a) Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.b) Đối với tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan.c) Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong các trường hợp:c.1) Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, với mã số HS khai báo, thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp khai thuế suất MFN khi làm thủ tục hải quan, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan xác định lại mã số HS hoặc doanh nghiệp khai bổ sung mã HS, theo mã HS mới thì thuế suất MFN cao hơn so với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.c.2) Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa thuộc đối tượng theodiện ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan (hoặc doanh nghiệp tự phát hiện) xác định hàng hóa không thuộc diện ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.”- Tiếp theo Công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 9 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04 tháng 10 năm 2016 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố "Về việc thời điểm nộp C/O" hướng dẫn bổ sung điểm 2.1 Công văn số 12802/BTC-TCHQ (Thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV)) như sau:“1. Người khai hải quan phải nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để được xem xét hưởng mức thuế ưu đãi theo biểu thuế suất ưu đãi tương ứng. Thời điểm làm thủ tục hải quan được tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến trước khi hàng hóa được thông quan.2. Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.3. Thời điểm nộp C/O đối với những hàng hóa nhập khẩu thuộc các hoạt động điều tiếtgiá của Nhà nước theo Luật Quản lý giá và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được hướng dẫn riêng.2 4. Hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 9 năm 2016 và tại công văn này áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 14 tháng 9 năm 2016.”3/ Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quanThủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan được quy định tại Điều 20 Mục 2 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu".Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.3