Bổ sung CO form D quá hạn nợ C/O 30 ngày Lưu

1337 8 20/08/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty làm thủ tục nhập khẩu loại hình A41 một lô hàng thiết bị điện các loại xin nợ C/O form D trong thời hạn 30 ngày. Chúng tôi đã làm thủ tục bổ sung C/O bị trễ 1 ngày so với thời hạn do sự cố máy tính nên chúng tôi không thể truyền tờ khai điều chỉnh thuế AMA đúng thời hạn và bị trễ 1 ngày. Trường hợp này chúng tôi có được bổ sung C/O cho lô hàng nêu trên không và nếu có thì cần phải bổ sung các chứng từ gì.

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18607: Công ty làm thủ tục nhập khNu loại hình A41 một lô hàng thiết bị điện các loại xin nợ C/O form D trong thời hạn 30 ngày. Chúng tôi đã làm thủ tục bổ sung C/O bị trễ 1 ngày so với thời hạn do sự cố máy tính nên chúng tôi không thể truyền tờ khai điều chỉnh thuế AMA đúng thời hạn và bị trễ 1 ngày. Trường hợp này chúng tôi có được bổ sung C/O cho lô hàng nêu trên không và nếu có thì cần phải bổ sung các chứng từ gì. Ngày gửi: 30/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017 Tên doanh nghiệp: CTY TNHH SCHNEIDER ELECTRIC VIET NAM Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. HCM - Email : trungbui@tnlogistics.vn Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính v/v thời điểm nộp C/O: “Tiếp theo công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/09/2016, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung điểm 2.1 công văn số 12802/BTC-TCHQ (thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV) như sau: …2. Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN”. Như vậy, trường hợp công ty bổ sung C/O quá thời hạn quy định thì sẽ không được chấp nhận. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.