Phụ phí mất cân đối vỏ container (Container Imbalance Charge - CIC)

  • Ngày viết: 26/07/2017 - 10:33

  • Luợt xem: 1450

Phụ phí mất cân đối vỏ container (Container Imbalance Charge - CIC) còn gọi là Phí phụ trội hàng nhập, là một loại phụ phí ngoài cước biển mà các hãng tàu chợ thu để bù đắp chi phí phát sinh từ việc điều chuyển một lượng lớn container rỗng từ nơi thừa đến nơi thiếu.

 

1./ Phát sinh mất cân đối vỏ cont:

Những nơi thừa vỏ thường là các quốc gia thâm hụt thương mại lớn. Lượng container hàng nhập vào lớn hơn lượng xuất khẩu dẫn tới một lượng lớn vỏ container tồn lại tại các cảng. Trong khi đó, ngược lại ở một số quốc gia khác lượng container hàng xuất khẩu lại lớn hơn nhiều so với lượng container hàng nhập vào. Và như vậy tình trạng thiếu vỏ đóng hàng xảy ra nếu không có biện pháp bù đắp.

 

2./ Bù đắp chi phí mất cân đối vỏ cont:

Việc thừa hay thiếu vỏ container là điều xảy ra thường ngày. Khó có hãng tàu nào đảm bảo đủ vỏ tuyệt đối tại các cảng. Thường thì hãng tàu phải bỏ chi phí để điều vỏ rỗng từ cảng thừa về cảng thiếu để đảm báo đủ thiết bị cung cấp cho khách hàng. Tuy nhiên, khi sự mất cân đối trở nên nghiêm trọng, và chi phí chuyển rỗng lớn, hãng tàu tìm cách bù đắp chi phí này từ khác hàng. Đó là lý do ra đời của Phụ phí mất cân đối vỏ container.

 

3./ Thu phí CIC hiện nay:

Phụ phí này thường được thu một mức nhất định cho một container, và có thể chỉ áp dụng vào từng giai đoạn, cho hàng đi từng tuyến. Nói cách khác, về lý thuyết, hãng tàu chỉ thu phụ phí này khi có sự phát sinh chi phí lớn trong việc chuyển vỏ container từ nơi này đến nơi khác.

Ở Việt Nam, phụ phí này cũng được áp dụng vào mùa cao điểm cuối năm, khi hàng xuất khẩu từ Việt Nam tăng mạnh, và các hãng tàu thiếu vỏ cấp cho khách hàng.