Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được các công ty bảo hiểm tính như thế nào?

 • Ngày viết: 09/10/2018 - 19:20

 • Luợt xem: 1742

Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Loại hàng hóa;
 • Giá trị lô hàng;
 • Tỷ lệ phí: phụ thuộc vào mức độ rủi ro của lô hàng, được nhà bảo hiểm giám định;
 • Điều kiện mà bạn tham gia bảo hiểm: A, B, hay C;
 • Tính chất bao bì & phương thức xếp hàng.

Thông thường, phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được tính theo công thức:

CIF = (C + F) / (1 – R), I = CIF x R

Trong đó:

 • I: Phí bảo hiểm
 • C: Giá lô hàng
 • F: Phí vận chuyển
 • R: Tỷ lệ phí bảo hiểm

Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển, tuyến đường, điều kiện bảo hiểm.

Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm: Tham gia bảo hiểm tối đa 110% giá trị CIF của lô hàng.

Ví dụ:

Công ty A nhập khẩu 15.000MT phân bón đóng bao DAP giá FOB (Indonesia) là 200 USD/tấn. Cước vận tải về cảng Cát Lái: 10USD/tấn. Lô hàng được vận chuyển trên tàu STARSHIP URSA (tuổi tàu 25 tuổi). Lô hàng tham gia bảo hiểm 110%CIF Cát Lái theo điều kiện (Clause) A. Tính tổng phí bảo hiểm Công ty A phải thanh toán cho lô hàng trên. Cách tính phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu như sau:

 •  Tính số tiền bảo hiểm:

+ Tổng giá FOB của lô hàng: 200 USD x 15.000MT = 3,000,000 USD (C)

+ Tổng cước vận tải phải trả: 10USD x 15.000MT = 150,000 USD (F)

+ Tỷ lệ phí bảo hiểm điều kiện A, giả sử = 0,30%

+ Tỷ lệ phí = tỷ lệ phí chính + phụ phí (nếu có). Giả sử không tính phụ phí. R = 0,30%

+ Quy đổi thành giá CIF (nếu có): CIF = (C + F)/(1-R) = 3,150,000/0,7 = 3,160,112 USD

+ Số tiền bảo hiểm = 110% CIF = 3,160,112 x 110% = 3,476,123 USD

 • Tính phí bảo hiểm:

+ Phí hàng hoá = STBH x R = 3,476,123 USD x 0,32% = 11,123.59 USD

+ Phí tàu già (tỷ lệ phí tàu 25 tuổi, hàng rời là 0,125%)

 + Phí bảo hiểm =3,476,123 USD x 0,125% = 4,345.15USD.