Chuỗi chi phí trong Xuất nhập khẩu

Khi một lô hàng được đưa từ kho của người bán tại nước xuất khẩu đến kho của người mua tại nước nhập khẩu có thể phát sinh rất nhiều...

Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được các công ty bảo hiểm tính như thế nào?

Công ty A nhập khẩu 15.000MT phân bón đóng bao DAP giá FOB (Indonesia) là 200 USD/tấn. Cước vận tải về cảng Cát Lái: 10USD/tấn. Lô hàng được vận chuyển...

Bộ văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu năm 2018

Thư Viện Xuất Nhập Khẩu cập nhật toàn bộ văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu đang áp dụng đến 07.2018

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ Thương mại quốc tế (+ Đáp án)

Sau khi bạn hoàn thành bài làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thương mại quốc tế hệ thống sẽ tự chấm điểm và hiển thị đáp án đúng để đối...

Quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển (chi tiết)

Tùy thuộc vào điều kiện Incoterms của hợp đồng mà bên bán phải thuê tàu (theo CIF) hoặc bên mua thuê tàu (theo FOB). Các công việc tại cảng khi...

Quy trình nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển (chi tiết)

Người nhận hàng có thể tự mình đi nhận hàng hoặc thuê công ty giao nhận (công ty Forwawrder) trực tiếp nhận hàng thay mình.

CC là gì? BCC là gì? Sử dụng CC và BCC trong giao dịch email.

Khi bạn gửi một Thư báo giá (Quotation) cho đối tác Nhật Bản, do nội dung báo giá liên quan đến nhiều người nên bạn cần dùng tính năng CC...

Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định, hàng tiêu dùng nhập khẩu thủ tục hải quan thực...

Quy định thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại

Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê tổ chức, cá...

Quy định báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hóa

Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử...