15 phút nhớ ngay Incoterms 2020 Lưu

3016 162 12/10/2018 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Nếu bên bán muốn xuất khẩu nhưng không đủ khả năng làm bất cứ việc gì liên quan đến lô hàng như: thủ tục hải quan, vận tải, mua bảo hiểm... ) do mới thành lập hoặc thiếu kinh nghiệm xuất khẩu thì nên đề nghị ký hợp đồng theo điều kiện EXW (Ex-work: Giao tại xưởng).

Từ khóa : Incoterms 2020

Bình luận

Thông tin bài viết

Bí quyết 15 phút nhớ ngay Incoterms 2010 1 PHÚT: Tóm tắt Incoterms(1)Incoterms là Điều kiện thương mại quốc tế dùng để phân chia CHI PHÍ và RỦIRO giữa người bán và người mua trong việc vận tải hàng hóa.(2)Incoterms có nhiều phiên bản, Incoterms 2010 đang được sử dụng phổ biếnnhất.(3)Incoterms 2010 có 11 điều kiện để người bán và người mua sử dụng trong cáctrường hợp khác nhau.(4)Tên tiếng Việt của các điều kiện Incoterms 2010 chỉ dựa trên việc dịch thuật têntiếng Anh, không phản ánh hoàn toàn nội dung của mỗi điều kiện. Bạn khôngnên bám sát vào tên điều kiện khi nghiên cứu Incoterms. 2 PHÚT: Cơ bản về IncotermsĐể dễ hiểu ta bắt đầu như sau: Khi bạn định nhập khẩu 1 lô hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, lô hàng đi qua 3 chặng đường:- Chặng 1: Từ nhà máy của người sản xuất ra đến cảng xuất khẩu, chi phí vận tảiphát sinh tại đây tạm gọi là f1, tiền thuế xuất khẩu phát sinh tạm gọi là X- Chặng 2: Từ cảng xuất khẩu về cảng nhập khẩu (ví dụ: từ cảng Shanghai vềcảng Haiphong), chi phí vận tải phát sinh tại đây tạm gọi là F, chi phí bảo hiểmphát sinh tại đây tạm gọi là I- Chặng 3: Từ cảng nhập khẩu về nhà kho của người nhập khẩu, chi phí vận tảiphát sinh tại đây tạm gọi là f2, tiền thuế nhập khẩu phát sinh tạm gọi là N, tiềnthuế giá trị gia tăng phát sinh tạm gọi là VAT 3 PHÚT: EXW là gì?Nếu bên bán muốn xuất khẩu nhưng không đủ khả năng làm bất cứ việc gì liên quan đến lô hàng như: thủ tục hải quan, vận tải, mua bảo hiểm... ) do mới thành lập hoặc thiếu kinh nghiệm xuất khẩu thì nên đề nghị ký hợp đồng theo điều kiện EXW (Ex-work: Giao tại xưởng). Với điều kiện này bên bán chỉ cần đặt hàng tại nhà xưởng của mình, bên mua sẽ trả tiền hàng(giá trị Invoice - INV) và cho người đến mang hàng đi.1EXWE XWFCAFCAFASFASFOBFOBCFRCFRCIFCIFCPTCPTCIPCIPDATDATDAPDAPDDPDDP - Xét về Chi phíEXW yêu cầu bên mua:1. Trả tiền hàng cho bên bán: INV2. Trả thuế xuất khẩu (nếu có): X3. Trả tiền cho công ty vận tải: f1+ F + f24. Trả tiền cho công ty bảo hiểm (nếu mua bảo hiểm): I5. Trả thuế nhập khẩu, thuế VAT nếu có: N + VAT- Xét về Rủi roEXW yêu cầu bên mua chịu mọi RỦI RO về lô hàng từ khi nhận hàng tại nhà xưởng của bên bán. 4 PHÚT: FCA là gì?Nếu bên bán có khả năng làm thủ tục hải quan xuất khẩu, để thuận tiện bên bán nên nhận làmviệc này (tự chịu chi phí phát sinh là thuế xuất khẩu X) và đề nghị ký hợp đồng theo điều kiện FCA (Free Carrier - Giao hàng cho người chuyên chở).Bên bán thường dự tính trước tiền thuế xuất khẩu phải nộp và tính vào tiền hành phải thu bênmua.- Xét về Chi phíFCA yêu cầu bên mua:1. Trả tiền hàng cho bên bán: INV2. Trả tiền cho công ty vận tải: f1+ F + f23. Trả tiền cho công ty bảo hiểm (nếu mua bảo hiểm): I4. Trả thuế nhập khẩu, thuế VAT nếu có: N + VAT- Xét về Rủi roFCA yêu cầu bên mua chịu mọi rủi ro từ thời điểm nhận hàng (tại nhà xưởng của bên bán hoặc tại 1 địa điểm trong nội địa nước xuất khẩu) 5 PHÚT: FAS là gì?Nếu bên bán có thêm khả năng đưa hàng ra cầu tàu tại cảng xuất khẩu, bên bán nên làm việc này (tự chịu chi phí và rủi ro phát sinh phát sinh, tính trước các chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện FAS (Free Alongside Ship- Giao dọc mạn tàu).- Xét về Chi phí2 FAS yêu cầu bên mua:1. Trả tiền hàng cho bên bán: INV2. Trả tiền cho công ty vận tải: F + f2 (bao gồm cả chi phí bốc hàng lên boong tàu)3. Trả tiền cho công ty bảo hiểm (nếu mua bảo hiểm): I4. Trả thuế nhập khẩu, thuế VAT nếu có: N + VAT- Xét về Rủi roFAS yêu cầu bên mua chịu mọi rủi ro từ khi hàng hóa được đặt an toàn trên cầu tàu tại cảng xuất khẩu. 6 PHÚT: FOB là gì?Nếu bên bán có thêm khả năng đưa hàng lên boong tàu an toàn tại cảng xuất khẩu, bên bán nên làm việc này (tự chịu chi phí và rủi ro phát sinh, tính trước chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện FOB (Free on board - Giao trên boong tàu).- Xét về Chi phíFOB yêu cầu bên mua:1. Trả tiền hàng cho bên bán: INV2. Trả tiền cho công ty vận tải: F + f2 (KHÔNG bao gồm cả chi phí bốc hàng lên boong tàu)3. Trả tiền cho công ty bảo hiểm (nếu mua bảo hiểm): I4. Trả thuế nhập khẩu, thuế VAT nếu có: N + VAT- Xét về Rủi roFOB yêu cầu bên mua chịu mọi rủi ro từ khi hàng hóa được đặt an toàn trên boong tàu tại cảng xuất khẩu. 7 PHÚT: CFR là gì?Nếu bên bán có thêm khả năng thuê tàu, bên bán nên làm việc này (tự chịu chi phí phát sinh để thuê tàu đưa hàng tới cảng nhập khẩu, tính trước chi phí này vào tiền hàng - không chịu rủi ro phát sinh) và ký hợp đồng theo điều kiện CFR (Cost and Freight - Tiền hàng và Cước phí).- Xét về Chi phíCFR yêu cầu bên mua:1. Trả tiền hàng cho bên bán: INV2. Trả tiền cho công ty bảo hiểm (nếu mua bảo hiểm): I3