Báo cáo quyết toán theo mẫu 15/BCQT trường hợp thành phẩm đã nhập kho sau đó chuyển thành nguyên liệu Lưu

641 13 19/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty hỏi về vấn đề lập BCQT theo mẫu 15/BCQT trường hợp thành phẩm đã nhập kho sau đó thành phẩm này không được sử dụng nữa và xay ra thành nguyên liệu NL01, thì tổng lượng nguyên liệu NL01 tăng lên sẽ được thể hiện như thế nào trên báo cáo mẫu số 15-BCQT-NVL-QSQL.

Bình luận

Thông tin bài viết

Báo cáo quyết toánCâu hỏi: 21302:Công ty hỏi về vấn đề lập BCQT theo mẫu 15/BCQT trường hợp thành phẩm đã nhậpkho sau đó thành phẩm này không được sử dụng nữa và xay ra thành nguyên liệuNL01, thì tổng lượng nguyên liệu NL01 tăng lên sẽ được thể hiện như thế nào trên báocáo mẫu số 15-BCQT-NVL-QSQL.Ngày gửi: 01/02/2019 - Trả lời: 14/02/2019Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương MinhĐịa chỉ: 59 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1 - Email : ttynhi1996@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ hướng dẫn lập mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL và 15a/BCQT-SP/GSQL tại Phụlục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:* Hướng dẫn lập mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL:Cột (6): Gồm lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (bao gồm bán thành phẩm, thànhphẩm để gắn với sản phẩm xuất khẩu thành sản phẩm đồng bộ) để gia công, sản xuấthàng hóa xuất khẩu nhập kho trong kỳ báo cáo; lượng nguyên liệu, vật tư nhận từ hợpđồng gia công khác chuyển sang; hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan,đang đi trên đường chưa nhập kho tại cuối kỳ báo cáo; nhập lại kho khi dư thừa trêndây chuyền sản xuất; nhập kho sau khi thuê gia công lại; lượng nguyên liệu, vật tưcủa DNCX không làm thủ tục hải quan.* Hướng dẫn lập Mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL:Cột (6): Là lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ báo cáo gồm sản phẩm do tổ chức, cánhân sản xuất trong kỳ nhập kho thành phẩm; sản phẩm gia công lại; sản phẩm đãxuất khẩu nhưng bị khách hàng trả lại;...Cột (7): Là lượng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu, vật tư từ nguồn nhập khẩu để giacông, sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà được chuyển mục đích sử dụng,chuyển tiêu thụ nội địa, tiêu hủy (trường hợp tiêu hủy giải thích rõ tại cột số 11 vàcung cấp hồ sơ kèm theo nếu có).Cột (9): Trong trường hợp xuất kho chưa được chi tiết tại các cột (7), (8) bao gồmbao sản phẩm xuất kho để xuất khẩu nhưng chưa đăng ký tờ khai; xuất cho nghiêncứu sản phẩm, hư hỏng mất mát do thiên tai, hỏa hoạn...Như vậy, căn cứ quy định trên căn cứ để lập báo cáo quyết toán nguyên vật liệu tạimẫu 15/BCQT-NVL/GSQL và sản phẩm gia công, SXXK xuất khẩu tại mẫu15a/BCQT-SP/GSQL là dựa vào phiếu xuất kho, nhập kho của công ty. Công ty căn1 cứ vào quy định trên và phải thực hiện trước việc thông báo tiêu huỷ thành phẩm nhậpkho có ý kiến của cơ quan Hải quan để báo cáo quyết toán đúng trình tự.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2