Báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu Lưu

17 2 08/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Những tờ khai nhập khẩu loại hình nhập sản xuất xuất khẩu đến hạn phải nộp thuế chúng tôi cũng đã nộp hết rồi, nhưng theo như bây giờ tôi được biết thì loại hình nhập sản xuất xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu, vậy muốn xin hoàn lại số thuế còn tồn chưa thanh khoản của nhứng tờ khai nhập từ năm 2010 -2013 có được không ạ? thủ tục làm như thế nào ạ?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18490:Công ty là doanh nghiệp FDI, do tình hình kinh doanh khó khăn, từ tháng 8 năm 2014đến nay công ty tôi không nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất vành bánh xe nữa, năm2015 chúng tôi có xuất khẩu ra nước ngoài một lượng sản phẩm còn tồn trong kho vànăm 2016 chúng tôi có xuất thanh lý một số nguyên vật liệu còn tồn kho. Hiện tạicông ty tôi vẫn còn tồn một lượng nguyên vật liệu lớn nhập khẩu từ năm 2010 đếnnăm 2013 và một lượng thành phẩm chưa xuất đi được. Vậy tôi xin hỏi trường hợpnhư công ty tôi có cần phải làm báo cáo quyết toán theo mẫu 15 không ạ? Những tờkhai nhập khẩu loại hình nhập sản xuất xuất khẩu đến hạn phải nộp thuế chúng tôicũng đã nộp hết rồi, nhưng theo như bây giờ tôi được biết thì loại hình nhập sản xuấtxuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu, vậy muốn xin hoàn lại số thuế còn tồn chưathanh khoản của nhứng tờ khai nhập từ năm 2010 -2013 có được không ạ? thủ tục làmnhư thế nào ạ? Ngày gửi: 09/03/2017 - Trả lời: 13/03/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NCC VIỆT NAMĐịa chỉ: Lô H10, KCN Quế Võ, Bắc Ninh - Email : minhxnk2013@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về việc lập báo cáo quyết toánCăn cứ hướng dẫn tại điểm 1 Công văn 811/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2017 của Tổngcục Hải quan quy định:“1. Lập và nộp báo cáo quyết toán theo đúng quy định tại Điều 60 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công vănsố 1501/TCHQ-GSQL ngay 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, số liệu tồnđầu kỳ, số liệu tồn cuối kỳ được kết xuất từ hệ thống sổ kế toán tại thời điểm bắt đầuvà kết thúc năm tài chính (không phân biệt theo thời điểm áp dụng Luật Thuế xuấtkhẩu, nhập khẩu)…”Trường hợp của công ty hiện nay vẫn còn tồn số lượng nguyên liệu nhập khẩu theoloại hình SXXK và sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập SXXK. Đồng thời, trongnăm 2016 có phát sinh nghiệp vụ xuất thanh lý một số nguyên liệu thuộc loại hìnhSXXK nên công ty phải nộp báo cáo quyết toán năm 2016 theo mẫu 15/BCQT-NVL/GSQL. Về việc lập báo cáo quyết toán căn cứ theo hướng dẫn tại côngvăn 1501/TCHQ-GSQL.2. Về việc hoàn thuế đối với các tờ khai SXXK (từ năm 2010 – 2013) đã nộp thuế.Theo hướng dẫn tại điểm 25 mục X công văn 11567/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2016của Tổng cục Hải quan thì: ... “căn cứ ban hành quyết định hoàn thuế, không thu thuếđối với các tờ khai đăng ký trước ngày 01/09/2016 thực hiện theo quy định tại Luất1 thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thựchiện”.Căn cứ điểm 1 công văn 8621/TCHQ-TXNK ngày 08 tháng 09 năm 2016 của Tổngcục Hải quan về xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuấthàng xuất khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký trưócngày 01/9/2016 theo quy định tại Điều 21:“1.3. Đối với hàng hóa đã xuất khẩu sản phẩm / đã tái xuất và/hoặc đã nộp thuế, cơquan hải quan yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo đúngthời hạn quy định….”Do đó, khi đủ điều kiện về hồ sơ và có sản phẩm thực xuất, công ty thực hiện hoànthuế đối với những tờ khai SXXK đăng ký từ năm 2010 – 2013. Hồ sơ, thủ tục hoànthuế thực hiện theo quy định tại điều 114 và điều 119 Thông tư 38/2015/TT-BTC.2