Báo cáo quyết toán mẫu 15-BCQT-NVL-GSQL Lưu

658 5 20/08/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty đã làm hồ sơ thanh khoản hoàn thuế cho 3 tờ khai của năm 2015 này và không còn tồn NVL nhập khẩu. Vây năm 2016 có phải nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại điều 60 Thông tư 38 /2015/TT-BTC hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18720: Công ty năm 2016 không phát sinh tờ khai nhập theo loại hình E31 và tờ khai xuất khNu theo loại hình E62, chỉ phát sinh loại hình sản xuất xuất khNu trong năm 2015 (1 tờ khai nhập, 2 tờ khai xuất) và Công ty đã làm hồ sơ thanh khoản hoàn thuế cho 3 tờ khai của năm 2015 này và không còn tồn NVL nhập khNu. Vây năm 2016 có phải nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại điều 60 Thông tư 38 /2015/TT-BTC hay không? Ngày gửi: 18/04/2017 - Trả lời: 25/04/2017 Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu Địa chỉ: 36/32/11A đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh - Email :ntnhung11ck1a@gmail.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ khoản 1 công văn số 811/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2017 của Tổng cục Hải quan quy định: 1. Lập và nộp báo cáo quyết toán theo đúng quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, số liệu tồn đầu kỳ, số liệu tồn cuối kỳ được kết xuất từ hệ thống sổ kế toán tại thời điểm bắt đầu và kết thúc năm tài chính (không phân biệt theo thời điểm áp dụng Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu). Như vậy, trường hợp năm 2015 công ty đã thực hiện thanh khoản hết các tờ khai SXXK và không còn nguyên liệu, vật tư tồn kho. Theo đó, số liệu tồn cuối kỳ năm 2015 bằng 0 và năm 2016 công ty không phát sinh loại hình SXXK thì công ty không phải thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.