Báo cáo quyết toán không hạch toán tài khoản 152 loại hình SXXK Lưu

483 4 20/08/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Do vậy nguyên liệu SXXK của công ty bộ phận kế toán không thể thực hiện cung cấp số liệu- nhập xuất - tồn theo giá trị gốc nguyên liệu để báo cáo theo mẫu 15/BCQT-NVL/GSQL.

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18715: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp ngành công nghiệp nặng, sản xuất sản phNm máy móc, thiết bị có qui mô lớn đến hàng trăm tấm, kích thước lớn ...chúng tôi không thể hạch toán vào tài khoản kho 155 vì không có kho nào chứa được sản phNm này.... Về chi phí, quản lý nguyên vật liệu , vật tư đầu vào thì công ty quản lý theo từng dự án, đơn đặt hàng. Hàng hóa nhập khNu phục vụ trực tiếp sản xuất cho từng dự án, đơn hàng, công ty chúng tôi hạch toán vào tài khoản 621 và một số hàng hóa nhập khNu phục vụ chung cho nhiều dự án thì doanh nghiệp hạch toán vào tài khoản 152. Tài khoản 621 là tài khoản không có số dư cuối kỳ (tồn kho). Do vậy nguyên liệu SXXK của công ty bộ phận kế toán không thể thực hiện cung cấp số liệu- nhập xuất - tồn theo giá trị gốc nguyên liệu để báo cáo theo mẫu 15/BCQT-NVL/GSQL. Nguyên vật liệu nhập- xuất-tồn sẽ do bộ phận xuất nhập khNu và bộ phận xưởng theo dõi về số lượng và trị giá trên tờ khai. Về sản phNm xuất khNu do sản phNm công nghiệp nặng thường có qui mô lớn và được sản xuất thời gian dài, công ty cũng không thực hiện quản lý thành phNm nhập kho mà chỉ thực hiện giao hàng theo tiến độ hoặc ngay sau khi sản xuất xong. Ngày gửi: 18/04/2017 - Trả lời: 24/04/2017 Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KOBE EN&M VIỆT NAM Địa chỉ: SỐ 6 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2-BIÊN HÒA- ĐỒNG NAI - Email : Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ điểm 7 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính quy định: “...7. Về báo cáo quyết toán theo năm tài chính đối với hàng hoá gia công, sản xuất xuất khẩu và DNCX (điều 60): Để doanh nghiệp có thể có số liệu báo cáo chính xác cho cơ quan Hải quan theo quy định Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau: a) Số liệu trên bảng báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu: được lấy theo số liệu kế toán của doanh nghiệp; b) Thời điểm để tính ngày chốt tồn nguyên vật liệu: là ngày kết thúc năm tài chính (ví dụ năm tài chính của doanh nghiệp bắt đầu từ 01/01/2015 – 31/12/2015 thì ngày chốt tồn nguyên vật liệu là ngày 31/12/2015); c) Trị giá ghi trên bảng báo cáo quyết toán: Là tổng trị giá nguyên vật liệu nhập khẩu, thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu phát sinh trong năm tài chính (ví dụ trong năm tài chính từ ngày 01/01/2015 – 31/12/2015, doanh nghiệp phát sinh 1000 tờ khai nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thì ghi tổng trị giá của nguyên 2 vật liệu nhập khẩu được ghi nhận trên sổ sách kế toán vào cột số (5) trên bảng báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu) theo mẫu số 15/BCQT/GSQL”. Như vậy, đối với phần nguyên liệu, vật tư nhập khNu để sản xuất hàng hoá xuất khNu: công ty căn cứ vào thực tế nguyên liệu, vật tư nhập khNu được ghi nhận trên sổ sách kế toán để ghi nhận vào cột số (5) và nguyên liệu, vật tư đưa vào sản xuất được ghi nhận trên sổ sách kế toán để ghi vào cột số (6). Số liệu tồn đầu kỳ và cuối kỳ là số liệu tồn kho thực tế của năm tài chính liền kề và năm tài chính báo cáo. Đối với phần sản phNm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khNu: cột số (5) và cột số (6) là tổng trị gía của sản phNm được sản xuất trong kỳ và đã xuất khNu trong kỳ được ghi nhận trên sổ sách kế toán. Trường hợp công ty giao hàng ngay khi sản phNm được sản xuất xong (không đưa vào nhập kho) thì giá trị cột tồn đầu kỳ và cuối kỳ là 0 đồng. Về việc báo cáo quyết toán đối với trường hợp công ty nhập khNu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khNu nhưng không hạch toán vào tài khoản 152, Cục Hải quan Đồng Nai đã có công văn báo cáo Tổng cục Hải quan và hiện đang chờ hướng dẫn cụ thể. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.