Báo cáo quyết toán không hạch toán tài khoản 152 Lưu

17 2 17/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất cho từng dự án, đơn hàng, công ty chúng tôi hạch toán vào tài khoản 621 và một số hàng hóa nhập khẩu phục vụ chung cho nhiều dự án thì doanh nghiệp hạch toán vào tài khoản 152. Tài khoản 621 là tài khoản không có số dư cuối kỳ (tồn kho). Do vậy nguyên liệu sxxk của công ty bộ phận kế toán không thể thực hiện cung cấp số liệu- nhập xuất - tồn theo giá trị gốc nguyên liệu để báo cáo theo mẫu 15/BCQT-NVL/GSQL

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18715:Công ty chúng tôi là doanh nghiệp ngành công nghiệp nặng, sản xuất sản phẩm máymóc, thiết bị có qui mô lớn đến hàng trăm tấm, kích thước lớn ...chúng tôi không thểhạch toán vào tài khoản kho 155 vì không có kho nào chứa được sản phẩm này.... Vềchi phí, quản lý nguyên vật liệu , vật tư đầu vào thì công ty quản lý theo từng dự án ,đơn đặt hàng. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất cho từng dự án, đơnhàng, công ty chúng tôi hạch toán vào tài khoản 621 và một số hàng hóa nhập khẩuphục vụ chung cho nhiều dự án thì doanh nghiệp hạch toán vào tài khoản 152. Tàikhoản 621 là tài khoản không có số dư cuối kỳ (tồn kho). Do vậy nguyên liệu sxxk củacông ty bộ phận kế toán không thể thực hiện cung cấp số liệu- nhập xuất - tồn theo giátrị gốc nguyên liệu để báo cáo theo mẫu 15/BCQT-NVL/GSQL.Nguyên vật liệu nhập- xuất-tồn sẽ do bộ phận xuất nhập khẩu và bộ phận xưởng theodõi về số lượng và trị giá trên tờ khai. Về sản phẩm xuất khẩu do sản phẩm côngnghiệp nặng thường có qui mô lớn và được sản xuất thời gian dài, công ty cũng khôngthực hiện quản lý thành phẩm nhập kho mà chỉ thực hiện giao hàng theo tiến độ hoặcngay sau khi sản xuất xong.Ngày gửi: 18/04/2017 - Trả lời: 24/04/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KOBE EN&M VIỆT NAMĐịa chỉ: SỐ 6 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2-BIÊN HÒA- ĐỒNG NAI - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm 7 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh:“...7. Về báo cáo quyết toán theo năm tài chính đối với hàng hoá gia công, sản xuấtxuất khẩu và DNCX (điều 60):Để doanh nghiệp có thể có số liệu báo cáo chính xác cho cơ quan Hải quan theo quyđịnh Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau:a) Số liệu trên bảng báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từnguồn nhập khẩu: được lấy theo số liệu kế toán của doanh nghiệp;b) Thời điểm để tính ngày chốt tồn nguyên vật liệu: là ngày kết thúc năm tài chính (vídụ năm tài chính của doanh nghiệp bắt đầu từ 01/01/2015 – 31/12/2015 thì ngày chốttồn nguyên vật liệu là ngày 31/12/2015);c) Trị giá ghi trên bảng báo cáo quyết toán: Là tổng trị giá nguyên vật liệu nhậpkhẩu, thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu phát sinh trong năm tài chính(ví dụ trong năm tài chính từ ngày 01/01/2015 – 31/12/2015, doanh nghiệp phát sinh1000 tờ khai nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thì ghi tổng trị giá củanguyên vật liệu nhập khẩu được ghi nhận trên sổ sách kế toán vào cột số (5) trên bảng1 báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu)theo mẫu số 15/BCQT/GSQL”.Như vậy, đối với phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu:công ty căn cứ vào thực tế nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được ghi nhận trên sổ sách kếtoán để ghi nhận vào cột số (5) và nguyên liệu, vật tư đưa vào sản xuất được ghi nhậntrên sổ sách kế toán để ghi vào cột số (6). Số liệu tồn đầu kỳ và cuối kỳ là số liệu tồnkho thực tế của năm tài chính liền kề và năm tài chính báo cáo.Đối với phần sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu: cột số (5) vàcột số (6) là tổng trị gía của sản phẩm được sản xuất trong kỳ và đã xuất khẩu trong kỳđược ghi nhận trên sổ sách kế toán. Trường hợp công ty giao hàng ngay khi sản phẩmđược sản xuất xong (không đưa vào nhập kho) thì giá trị cột tồn đầu kỳ và cuối kỳ là 0đồng.Về việc báo cáo quyết toán đối với trường hợp công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tưđể sản xuất hàng hoá xuất khẩu nhưng không hạch toán vào tài khoản 152, Cục Hảiquan Đồng Nai đã có công văn báo cáo Tổng cục Hải quan và hiện đang chờ hướngdẫn cụ thể. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2