Báo cáo quyết toán hàng SXXK thuế nhập khẩu 0% Lưu

953 32 03/08/2017 Đăng bởi : bichngoc 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1 – Đối với các tờ khai nhập nguyên liệu và xuất sản phẩm SXXK của năm 2014, 2015 “có thuế nhập khẩu 0%” chúng tôi có phải làm báo các quyết toán và thanh khoản hay không? 2 – Nếu chỉ làm báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL mà không kèm danh mục các tờ khai nhập và xuất khẩu thì làm thế nào để chúng tôi chứng minh các tờ khai đã được quyết toán

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18066: Đối với hàng sản xuất xuất khẩu (Trong năm 2014 và 2015 chúng tôi có các tờ khai nhập “CÓ THUẾ NHẬP KHẨU 0%” và xuất hàng sản xuất xuất khẩu) chúng tôi gặp vấn đề như sau: Theo điều 60 thuộc Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 đối với hàng SXXK chúng tôi phải nộp báo các quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL. Nhưng khi chúng tôi nộp hồ sơ báo cáo quyết toán thì không được cán bộ Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp tiếp nhận và chúng tôi được hướng dẫn là đến hết năm 2016 chúng tôi mới làm báo cáo quyết toán. Vậy kính đề nghị tư vấn: 1 – Đối với các tờ khai nhập nguyên liệu và xuất sản phẩm SXXK của năm 2014, 2015 “có thuế nhập khẩu 0%” chúng tôi có phải làm báo các quyết toán và thanh khoản hay không? 2 – Nếu chỉ làm báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL mà không kèm danh mục các tờ khai nhập và xuất khẩu thì làm thế nào để chúng tôi chứng minh các tờ khai đã được quyết toán Ngày gửi: 18/11/2016 - Trả lời: 23/11/2016 Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH KingMo New Materials Việt Nam Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. - Email : quangtrung74@gmail.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 1. Căn cứ Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 60. Báo cáo quyết toán 1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan. 2. Địa điểm nộp báo cáo quyết toán Tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 58 Thông tư này hoặc Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất. 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân a) Nộp báo cáo quyết toán a.1) Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc tổng trị giá nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của tổ chức, cá nhân. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất ra sản phẩm sau đó bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân khác để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu và tổ chức, cá nhân xuất khẩu phải báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều này; …b) Lập và lưu trữ sổ chi tiết nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo các quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư; c) Lập và lưu trữ sổ chi tiết sản phẩm xuất kho để xuất khẩu theo các quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ xuất khẩu theo số hợp đồng, đơn hàng; d) Lập và lưu trữ chứng từ liên quan đến việc xử lý phế liệu, phế phẩm; đ) Xuất trình toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan đến nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu khi cơ quan hải quan kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp”. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015 là thời điểm Thông tư số 38/2015/TT-BTC có hiệu lực . Trước ngày 01/04/2015, theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, các tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu được theo dõi thông qua hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế. Đối với các trường hợp có mức thuế suất nhập khẩu 0% vẫn có thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế/ không thu thuế theo quy định tại Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp để được hướng dẫn cách xử lý đối với tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu có thuế suất nhập khẩu 0% phát sinh trước thời điểm Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực. 2. Trong trường hợp nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL phải phù hợp chứng từ hạch toán kế toán của tổ chức, cá nhân trong đó (các sổ chi tiết nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo các quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, sổ chi tiết sản phẩm xuất kho để xuất khẩu theo các quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ xuất khẩu theo số hợp đồng, đơn hàng và các chứng từ liên quan đến việc xử lý phế liệu, phế phẩm). Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.