Bán tài sản cố định nhập khẩu cho thuê tài chính Lưu

135 1 20/08/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Nay thời hạn thuê đã kết thúc, 2 bên công ty chúng tôi đang làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho thuê, và Công ty Jeongsan Vina muốn mua lại lô xe gôn này của chúng tôi.

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18494: Năm 2014 công ty nhập khNu tạo TSCĐ (N DT08) lô hàng xe gôn, để cho Công ty Jeongsan Vina thuê trong thời hạn 36 tháng. Lô hàng này công ty chúng tôi đã đóng đủ thuế N K và VAT và được miễn thuế TTĐB do Công ty Jeongsan Vina thuê về để sử dụng trong sân gôn của họ. N ay thời hạn thuê đã kết thúc, 2 bên công ty chúng tôi đang làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho thuê, và Công ty Jeongsan Vina muốn mua lại lô xe gôn này của chúng tôi. 1. Công ty Kexim chúng tôi có phải làm thủ tục Hải quan gì không trước khi bán cho công ty Jeongsan Vina? 2. N ếu có thì mã loại hình tờ khai là gì? Có phải đóng thuế gì không? Khai trên hệ thống VN ACCS hay tờ khai giấy (vì tờ khai nhập khNu lúc đầu vào năm 2014 là khai trên hệ thống V4) ? 3. Công ty Jeongsan Vina có làm thủ tục Hải quan gì không? N gày gửi: 07/03/2017 - Trả lời: 14/03/2017 Tên doanh nghiệp: Công ty cho thuê Tài chính TN HH MTV Kexim Việt N am Địa chỉ: 34 Lê DuNn, Quận 1, TP.HCM - Email : vtn.cuong@dstckor.co.kr Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng N ai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt: Điều 2. Đối tượng chịu thuế d) Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng; Điều 3. Đối tượng không chịu thuế Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau: 4. Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông; Theo nội dung công ty nêu lô hàng xe chạy trong sân golf do công ty nhập về đã nộp thuế nhập khNu, thuế VAT và không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (do xe chạy trong sân golf). Trong trường hợp công ty có thay đổi mục đích sử dụng, không chạy trong sân golf thì sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 2 Căn cứ Khoản 5 Điều 25 N ghị định số 08/2015/N Đ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định: “Điều 25. Khai hải quan ...5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”. 1. Vướng mắc 1 và 2: Do trường hợp công ty Kexim bán lại cho công ty Jeongsan hàng hoá đã hoàn thành nghĩa vụ thuế loại hình kinh doanh (trừ thuế TTĐB do mục đích sử dụng trong sân golf) nếu vẫn không thay đổi mục đích sử dụng trong sân golf thì hàng hoá vẫn tiếp tục không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và không phải làm thủ tục do được mua bán trong nước. Tuy nhiên, việc mua bán giữa hai công ty cần phải được thông báo cho cơ quan Hải quan để tiếp tục theo dõi mục đích sử dụng có phù hợp với việc không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trên. 2. Vướng mắc 3: Trong trường hợp công ty Jeongsan sau này có chuyển đổi mục đích sử dụng không dùng trong sân golf thì công ty Jeongsan phải mở tờ khai hải quan mới và nộp đủ thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc khai báo dựa trên tờ khai hải quan của công ty Kexim và hợp đồng mua bán giữa hai bên. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.