Bán tài sản cố định của DNCX cho 1 DNCX khác Lưu

243 9 20/04/2020 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Nhưng hiện nay ko còn nhu cầu sử dụng các TSCĐ này nữa, bên em muốn bán các TSCĐ này cho 1 DNCX khác.

Bình luận

Thông tin bài viết

Thông tin đơn vị gửi yêu cầuTên: Công ty TNHH Sản xuất I.J Tech VinaCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Bán TSCĐ của doanh nghiệp chế xuấtCâu hỏi:Kính chào tổ tư vấn ạ !Công ty em là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài. Vào T01.2019, bên em có nhập thiết bị về để tạo TSCĐ cho công ty. Nhưng hiện nay ko còn nhu cầu sử dụng các TSCĐ này nữa, bên em muốn bán các TSCĐ này cho 1 DNCX khác.Giá bán bằng và cao hơn giá trị nhập ban đầu?Vậy cho em hỏi việc bán TSCĐ trong trường hợp này có đúng theo quy định của pháp luật ko? nếu không đúng thì nên thực hiện như thế nào ạ ? Và việc bán TSCĐ này cho 1 DNCX khác thì sẽ sử dụng hóa đơn thuế như thế nào ạ ?Em xin chân thành cảm ơn ạNội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lờiĐơn vị phụ trách:Cục Giám sát quản lý về hải quanNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:1. Về thủ tục:- Căn cứ khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:“1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:a) Hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa các DNCX với nhau. Trường hợp hàng hóa 1 là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công giữa các DNCX thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Thông tư này;b) Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;d) Hàng hóa của các DNCX thuộc một tập đoàn hay hệ thống công ty tại Việt Nam, cóhạch toán phụ thuộc;đ) Hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại.Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa.”- Căn cứ khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:“3. Đối với hàng hóa mua, bán giữa hai DNCX: Trường hợp lựa chọn làm thủ tục hảiquan thì thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tưnày.”- Căn cứ điểm 4 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) quy định:“4. Thanh lý hàng nhập khẩua) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hoá nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hoá nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy.b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý bao gồm:- Vật tư, thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp;- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động;- Tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động.c) Điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu:Hàng nhập khẩu chỉ được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:- Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển:+ Hết thời gian khấu hao;+ Bị hư hỏng;+ Để thu hẹp quy mô sản xuất hoặc thay đổi mục tiêu hoạt động;+ Để thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới.- Đối với nguyên vật liệu và các hàng hoá khác:+ Dư thừa, tồn kho;+ Không đảm bảo chất lượng;2 + Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.”Như vậy, trường hợp mua bán giữa 02 DNCX, Công ty được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan. Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa. Ngoài ra, hàng hóa thanh lý của doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện và thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).2. Về chính sách thuế:- Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quankhác thuộc đối tượng không chịu thuế.- Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.- Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.Căn cứ các quy định dẫn trên, trường hợp DNCX (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) nhập khẩu máy móc, thiết bị tại TSCĐ nhưng không có nhu cầu sử dụng bán lại cho DNCX khác (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) thì hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.Đề nghị Công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thểCông ty có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trênCổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.Trân trọng!3