[BẢN DỊCH ANH-VIỆT] Thư tín dụng 90 ngày (L/C trả chậm 90 ngày) Lưu

4856 119 26/12/2018 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
31D (Date and Place of Expiry) – Ngày và địa điểm hết hạn hiệu lực L/C 141007 IN MALAYSIA - L/C hết hạn hiệu lực vào ngày 07 tháng 10 năm 2014 tại Malaysia (nước người xuất khẩu) 51A (Applicant Bank) – Ngân hàng của người yêu cầu mở L/C (ngân hàng phát hành L/C) ICBVVNVX920 VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (FORMERLY V BRANCH NO. 5) HO CHI MINH CITY

Bình luận

Thông tin bài viết

BẢN DỊCH THƯ TÍN DỤNG ANH-VIỆT(Nội dung L/C từ bộ chứng từ thực tế)27 (Sequence of total) 1/1 Nghĩa là L/C có một trang điện40A (Form of Documentary credit) - Loại L/C IRREVOCABLE Không huỷ ngang 20 (Documentary Credit Number) - Số L/C 92010140048 31C (Date of Issue) – Ngày mở (phát hành) L/C 140912 L/C mở chính thức ngày 12 tháng 09 năm 2014 40E (Applicable Rules) – Quy tắc áp dụng UCP LATEST VERSION Áp dụng UCP văn bản mới nhất (UCP 600) 31D (Date and Place of Expiry) – Ngày và địa điểm hết hạn hiệu lực L/C 141007 IN MALAYSIA - L/C hết hạn hiệu lực vào ngày 07 tháng 10 năm 2014 tại Malaysia (nước người xuất khẩu) 51A (Applicant Bank) – Ngân hàng của người yêu cầu mở L/C (ngân hàng phát hành L/C) ICBVVNVX920 VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (FORMERLY V BRANCH NO. 5) HO CHI MINH CITY Mã điện Swift của ngân hàng là ICBVVNVX920 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh số 5, thành phố Hồ Chí Minh 50 (Applicant) - Người yêu cầu mở L/C (Người mua) NHAN LOC MANUFACTURING AND TRADING CO., LTD, ADD: 50 KY HOA ST, WARD 11, DIST 5, HO CHI MINH CITY, VIETNAM Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại NHÂN LỘC, địa chỉ: 50 đường Kỳ Hoà, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 59 (Beneficiary) - Người thụ hưởng (Người bán) 1 IVY BEAUTY CORPORATION SDN BHD SEE FIELD 47A Tập đoàn IVY BEAUTY SDN BHD Xem chi tiết ở trường điện 47A 32B (Currency code, Amount) - Loại tiền, Tổng tiền USD 31 728,48 39A (Percentage credit amount Tolerance) – Dung sai của số tiền 00/05 Số tiền thanh toán của L/C là : 31 728,48 USD, cho phép thấp hơn 5% Nghĩa là số tiền dao động từ 30 142,056 USD đến 31 728,48 USD 41D (Available with … by…) – Cách thực hiện L/C ANY BANK IN MALAYSIA BY NEGOTIATION L/C trả ngay và Người bán được phép chiết khấu bộ chứng từ tại bất kỳ ngân hàng nào ở Malayxia (Chiết khấu ngay khi xuất trình chứng từ cho ngân hàng tại nước ngoài bán) 42C (Drafts at…) - Thời hạn thanh toán của hối phiếu SEE FIELD 47A Xem chi tiết ở trường điện 47A 42A (Drawee) - Người bị ký phát / người trả tiền ICBVVNVX VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (FORMERLY V HEAD OFFICE) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Trụ sở chính) 43P (Partial shipments) – Giao hàng từng phần PROHIBITED Cấm giao hàng từng phần 43T (Transshipment) - Chuyển tải PERMITTED Cho phép chuyển tải 44E (Port of Loading/ Airport of Departure) - Cảng bốc hàng (Cảng biển hoặc Cảng hàng không) PORT KLANG, MALAYSIA Cảng Klang ở Malayxia 44F (Port of Discharging/ Airport of Destination) - Cảng dỡ hàng (Cảng biển hoặc Cảng hàng không) HOCHIMINH CITY PORT, VIETNAM Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam 2 44B (Place of Final Destination/ For transportation to.. / Place of Delivery) - Điểm đến cuối cùng của hàng hoá SEE FIELD 47A Xem chi tiết ở trường điện 47A 44C (Latest date of shipment) – Ngày giao hàng trễ nhất 140923 Giao hàng chậm nhất vào ngày 23 tháng 09 năm 2014 45A (Description of Goods and/ or Services) – Mô tả hàng hoá và/ hoặc dịch vụ ITEM COMMODITY SIZE QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT . (PIECES) (USD/PCS) USD . (-5PCT) (-5PCT) 1. LEIVY NATURALLY 1150ML 11,172 2.84 31,728.48 DOUBLE MOISTURISING SHOWER CREAM WITH PURIFIED GOAT’S MILK AND MILK PROTEIN + TOTAL AMOUNT: USD 31,728.48 (-5PCT) + TRADE TERM: CIF ICD PHUOC LONG 3 PORT IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM, INCOTERMS® 2010 + ORIGIN: MALAYSIA + PACKING: BY EXPORT STANDARD PACKING + MINUS 5PCT FOR BOTH QUANTITY AND AMOUNT ARE ACCEPTABLE Mã hàng Tên hàng Kích thước Số lượng Đơn giá Tổng tiền (Chai) (USD/Chai) (USD) (-5%) (-5%) . 1150 ml 11 172 2,84 31 728,48 Sữa tắm nhãn hiệu Leivy, dưỡng ẩm gấp đôi với thành phần từ sữa dê và sữa có chứa protein + Tổng số tiền: 31 728, 48 USD + Điều kiện thương mại: Điều kiện CIF Cảng ICD Phước Long 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam + Xuất xứ/ nguồn gốc: Malayxia + Đóng gói: Theo tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu + Cho phép giảm 5% đối với số lượng hàng giao và số tiền thanh toán 46A (Documents required) - Bộ chứng từ xuất trình cho ngân hàng 1. SIGNED COMMERCIAL INVOICE Hoá đơn thương mại đã ký tên 3