[BẢN DỊCH ANH-VIỆT] Invoice + Packing List nhập khẩu thiết bị y tế Lưu

2676 46 13/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Item No. Descriptions Q’ty (PCS) Unit price (FOB Xingang) Total amount A2716 Hospital Bed Size: 2090*900*500MM 100 US$115.95 US$11595.00 C124 ABS hospital bedside Locker Specification: 480*480*750MM 100 US$38.00 US$3800.00 B2 Tplus Luxurious Stretcher Trolley Specification: L1950*W650*H500/900MM 15 US$1000.00 US$15000.00

Bình luận

Thông tin bài viết

[BẢN DỊCH ANH-VIỆT] Invoice + Packing List nhập khẩu thiết bị y tếHEBEI RENQIU FOREIGN ECONOMIC TRADE CORPORATIONADD: 3 JIANSHE MIDDLE STREET, RENQIU,HEBEI,CHINATEL: +86-317-2280639 FAX: +86-317-2280637[THÔNG TIN BẾN BÁN: TÊN + ĐỊA CHỈ + ĐIỆN THOẠI + FAX]COMMERCIAL INVOICE[HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI]DATE: 25TH,AUG.,2016 INVOICE NO.:RQ160825[NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2016HÓA ĐƠN SỐ: RQ160825]TO: AN THANH PHARMACEUTICAL & MEDICAL EQUIPMENT JSC. ADD: 27 NO, 670/32 LANE, HA HUY TAP ROAD,YEN VIEN,GIA LAM, HANOI,VIETNAM TEL: + 84 43 787 7553 FAX : +84 43 787 7552[TỚI: CTY AN THÀNH.... ĐỊA CHỈ: … GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM ĐIỆN THOẠI: + 84 43 787 7553 FAX : +84 43 787 7552]ItemNo.Descriptions Q’ty(PCS)Unit price (FOBXingang)TotalamountA2716 Hospital Bed Size: 2090*900*500MM100 US$115.95 US$11595.00C124 ABS hospital bedside Locker Specification: 480*480*750MM100 US$38.00 US$3800.00B2TplusLuxurious Stretcher Trolley Specification:L1950*W650*H500/900MM15 US$1000.00 US$15000.00SEA FREIGHT US$290.00INSURANCE CHARGE US$77.00TOTAL AMOUNT: CIF HAI PHONG US$30762.00[Mụcsố][Mô tả] [Số lượng(chiếc)][Đơn giá (FOB[Tổng giátrị]1 Xingang)]A2716 [Giường bệnh Kích thước: 2090*900*500MM]100 US$115.95 US$11595.00C124 [Tủ bệnh việnKích thước: 480*480*750MM]100 US$38.00 US$3800.00B2Tplus[Giường bệnh Kích thước:L1950*W650*H500/900MM15 US$1000.00 US$15000.00[CƯỚC VẬN TẢI BIỂN] US$290.00[PHÍ BẢO HIỂM] US$77.00[TỔNG GIÁ TRỊ: CIF HẢI PHÒNG] US$30762.00SAY: US DOLLARS THIRTY THOUSAND SEVEN HUNDRED AND SIXTY-TWO ONLYMARKS & NOS.: AN THANH PHARMACEUTICAL & MEDICAL EQUIPMENT JSC.PAYMENT: ALL PAYMENT SHALL BE PAID BY TTR[BẰNG CHỮ: BA MƯƠI NGHÌN BẢY TRĂM SÁU HAI ĐÔ LA MỸ CHẴN.KÝ MÃ HIỆU: CTY AN THANH…THANH TOÁN: THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN TIỀN]SIGNATURE & STAMP[KÝ VÀ ĐÓNG DẤU]2