90 Câu trắc nghiệm + đáp án về Incoterms 2000 và Incoterms 2010 Lưu

9112 487 26/12/2018 Đăng bởi : Admin 7 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Câu 1: Incoterms xuất bản lần đầu tiên vào năm nào ? 1936 Câu 2: Incoterms đến thời điểm hiện tại bao gồm bao nhiêu ấn bản được phát hành? 8 Câu 3: Incoterms đến thời điểm hiện tại có bao nhiêu lần sửa đổi và lần sửa đổi cuối cùng vào năm nào? 7 – 2010

Từ khóa : Incoterms 2010

Bình luận

Thông tin bài viết

90 CÂU TRẮC NGHIỆM + ĐÁP ÁN VỀ INCOTERM 2000 & INCOTERMS 2010Câu 1: Incoterms xuất bản lần đầu tiên vào năm nào ? 1936 Câu 2: Incoterms đến thời điểm hiện tại bao gồm bao nhiêu ấn bản được phát hành? 8 Câu 3: Incoterms đến thời điểm hiện tại có bao nhiêu lần sửa đổi và lần sửa đổi cuối cùng vào năm nào? 7 – 2010 Câu 4: Incoterms là ... do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) phát hành để giải thích... ?Bộ quy tắc – Các điều kiện thương mại quốc tế Câu 5: Năm xuất bản đầu tiên và trình tự các lần sửa đổi của Incoterm ? 1936 – 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 Câu 6: Mục đích của Incoterms là: a. Làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua. b. Giúp các bênmua bán tránh những vụ kiện tụng, làm lãng phí thời gian và tiền bạc. Câu 7: Incoterms không đề cập tới: a. Việc chuyển giao sỡ hữu hàng hoá và các quyền khác về tài sản. b. Hậu quả của sự vi phạm hợp đồng và các hậu quả của sự vi phạm hợp đồng cũng như miễn trừ về nghĩa vụ trong những hoàn cảnh nhất định. Câu 8: Incoterms vào năm thứ mấy đã có mở rộng cho cả thương mại nội địa? 2010 Câu 9: ICC là chữ viết tắt của International Chamber of Commerce Câu 10: Incoterms là chữ viết tắt của International Commercial Terms Câu 11: Incoterms là bộ quy tắc do ai phát hành để giải thích các điều kiện thương mạiquốc tế: Phòng thương mại quốc tế Câu 12: Incoterms ...? Áp dụng cho hàng hoá hữu hình Câu 13: Trong thực tế có hai kiểu nhầm lẫn về Incoterm: a. Incoterms chủ yếu áp dụng cho các hơp đồng vận tải b. Incoterms áp dụng cho tất cả các nghĩa vụ mà bên mong muốn đưa vào trong một hợp đồng mua bán hàng hoá. c. Incoterms áp dụng cho cả hàng hoá hữu hình và vô hình 1 Câu 14: Incoterms được sửa đổi hoàn thiện hơn lần trước...? không phủ định lần trước, nên trong hợp đồng có quyền lựa chọn Incoterms tuỳ theo ý muốn của mình và cần phải ghi thật rõ ràng vào trong hợp đồng. Câu 16: Incoterms 1980 có bao nhiêu điều kiện ? 14 Câu 17: Incoterms 1990 và năm 2000 có bao nhiêu điều kiện và được phân thành mấy nhóm? 13 – 4 nhóm Câu 18: Incoterms 2010 có bao nhiêu điều kiện và được phân thành mấy nhóm? 11 – 2 Câu 19: EXW (....)Incoterms 2010 , FCA (...)Incoterms 2010 . điền vào...? Tên địa điểm giao hàng Câu 20: CPT/CIP/DAT/DAP/DDP (....) Incoterms 2010, điền vào chỗ trống: nơi đến quy định Câu 21: FAS/ FOB (...)Incoterms 2010, điền vào .... ? cảng bốc quy định Câu 22: CFR/ CIF (...)Incoterms 2010. Điền vào chỗ trống ? cảng đến quy định Câu 23: EXW-(EX WORKS) (…named place) - Giao tại xưởng (...địa điểm quy định)theo INCOTERMS 2010 thì người bán: a. Kết thúc trách nhiệm cho đến khi đã giao hàng dưới quyền định đoạt củangười mua tại cơ sở của người bán hoặc tại một địa điểm quy định. b. Giúp người mua làm thủ tục xuất khẩu khi có yêu cầu với chi phí của người mua. Không phải chịu chi phí đưa hàng lên phương tiện vận tải do ngườimua chỉ định nếu không có sự chỉ định trước. c. Giao hàng theo đúng hợp đồng đã thoả thuận. Giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa Câu 24: Theo điều kiện EXW (...) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người làm thủ tục thông quan xuất khẩu? người mua Câu 25: Theo điều kiện EXW (...) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người bốc hàng lên phương tiện tiếp nhận? người mua Câu 26: Trong tất cả các điều kiện của Incoterms 2010 thì điều kiện nào người mua chịu chi phí và rủi ro cao nhất? EXW Câu 27: Ở điều kiện EXW ... Incoterm 2010, sau khi người mua mua hàng hoá về thì phát hiện các bao bì đóng gói của hàng hoá bị rách, không đảm bảo chất lượng. Trách nhiệm này ai chịu? Người bán Câu 28: Theo điều kiện EXW (...) Incoterms 2010 thì người mua sẽ: Chịu mọi trách nhiệm bốc hàng, thuê phương tiện vận tải, thủ tục xuất nhập khẩu, trách nhiệm dỡ hàng, chi phí vận tải phụ để đưa hàng hoá về xưởng người mua. 2 Câu 29: theo Incoterms 2010 , nhóm các điều kiện EXW, FCA, CPT, CIP, DAT,DAP, DDP được áp dụng cho: mọi phương tiện vận tải Câu 29: theo Incoterms 2010 , nhóm các điều kiện FAS, FOB, CIF, CFR được áp dụngcho:phương tiện vận tải đường thuỷ nội địa, đường biển Câu 30: Theo điều kiện FCA (...) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm thông quan nhập khẩu ? người mua Câu 31: Theo điều kiện FCA (...) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm thông quan xuất khẩu? người bán Câu 32: Theo điều kiện FCA (...) Incoterms 2010, nếu người mua yêu cầu giao hàng tại xưởng của người bán thì ai có trách nhiệm bốc hàng lên ptvt ? người bán Câu 33: Theo điều kiện FCA (...) Incoterms 2010, nếu người mua yêu cầu giao hàng tại một địa điểm nào đó khác với xưởng người bán thì ai chịu trách nhiệm dỡ hàng xuống phương tiện vận tải phụ? người mua Câu 34: Theo điều kiện FCA (...) Incoterms 2010, thì ai là người trả chi phí vận tải chính? người mua Câu 35: Theo điều kiện FCA (...) Incoterms 2010, ai là người chỉ định phương tiện vậntải phụ, người chuyên chở? người mua Câu 35: Theo điều kiện EXW, ngày 15/9/2014, người bán thông báo cho người mua về việc giao một lô hàng cà phê, ngay sau đó người mua đã nhận được tin báo và hồi âm xác nhận phương tiện vận tải của họ sẽ đến vào chiều 15/9. Tối cùng ngày khoảng 23 giờ, bỗng nhưng lô hàng của người bán bị cháy rụi. Vào sáng ngày 16/9/2014, phương tiện vận tải người mua mới đến nhận hàng nhưng hàng hoá đã bị cháy rụi. Hỏiai là người chịu rủi ro đối với lô hàng cà phê đó? người mua Câu 36: Theo điều kiện CPT (...) Incoterms 2010, thời điểm chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua ở đâu? Khi hàng hoá giao cho người chuyên chở đầu tiên Câu 37: Theo điều kiện CPT (...) Incoterms 2010, ai là người trả chi phí cho phương tiện vận tải chính? người bán Câu 38: Theo điều kiện CPT (...) Incoterms 2010, ai là người làm thủ tục thông quan nhập khẩu? người mua Câu 39: Theo điều kiện CPT (...) Incoterms 2010 thì người bán có trách nhiệm a. đónggói, bao bì, dán nhãn hàng hoá b. Bốc hàng lên ptvt phụ c. Bốc hàng lên ptvt chính Câu 40: Theo điều kiện CPT (...) Incoterms 2010 thì ai là người dỡ hàng ở phương tiệnvận tải phụ ? người mua 3