(EVFTA) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU-Vietnam Free trade Agreement) Lưu

73 6 01/01/1970 Nguồn : TCHQ 15 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí
(EVFTA) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU-Vietnam Free trade Agreement)

Bình luận

Thông tin bài viết

TÓM LƯỢCHiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 1 TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP VCCI – TÓM LƯỢC EVFTA I. TỔNG QUAN 1. Diễn tiến - Giai đoạn trước 10/2012: Hai bên thực hiện các hoạt động kỹ thuật (nghiên cứu khả thi…) chuẩn bị cho đàm phán - Tháng 06/2012: Hai bên tuyên bố khởi động đàm phán - Từ tháng 10/2012 – tháng 8/2015: Hai bên đã tiến hành 14 vòng đàm phán chính thức và nhiều phiên đàm phán giữa kỳ. - Ngày 4/8/2015: Hai bên tuyên bố Kết thúc cơ bản đàm phán EVFTA - Hiện tại: Hai bên đang giải quyết nốt các vấn đề kỹ thuật và hoàn thiện văn bản hiệp định để có thể ký kết hiệp định trong năm 2015. 2. Đối tác - EU là một liên minh gồm 28 quốc gia ở khu vực châu Âu và là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có FTA nào với các quốc gia trong khu vực này. - EU đã từng khởi động đàm phán FTA với khu vực ASEAN từ năm 2007, tuy nhiên đến năm 2009 đàm phán đã bị dừng lại. Về quan hệ song phương với từng quốc gia ASEAN, hiện EU đã hoàn tất đàm phán FTA với Singapore, kết thúc cơ bản đàm phán FTA với Việt Nam và đang đàm phán FTA với Thái Lan và Malaysia. - EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam. Đặc điểm nổi bật trong cơ cấu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU là tính bổ sung rất lớn, ít mang tính cạnh tranh đối đầu trực tiếp. 2 TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP VCCI – TÓM LƯỢC EVFTA II. TÓM LƯỢC MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG EVFTA EVFTA là một FTA thế hệ mới, với phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao. Các lĩnh vực cam kết chính trong EVFTA bao gồm:  Thương mại hàng hóa, bao gồm: + các quy định chung (gọi là cam kết lời văn) và + các biểu cam kết thuế quan cụ thể - gọi là cam kết mở cửa thị trường)  Quy tắc xuất xứ, bao gồm: + các nguyên tắc xác định xuất xứ chung + các quy tắc xuất xứ riêng cho những loại hàng hóa nhất định  Hải quan và thuận lợi hóa thương mại  Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS)  Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)  Phòng vệ thương mại (TR)  Thương mại dịch vụ (lời văn về quy định chung và cam kết mở cửa thị trường) + Các quy định chung (gọi là cam kết lời văn) và + Các biểu cam kết mở cửa dịch vụ cụ thể - gọi là cam kết mở cửa thị trường)  Đầu tư + Các nguyên tắc chung về đối xử với nhà đầu tư + Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài  Cạnh tranh  Doanh nghiệp nhà nước  Mua sắm của Chính phủ  Sở hữu trí tuệ  Phát triển bền vững (bao gồm cả môi trường, lao động),  Các vấn đề pháp lý  Hợp tác và xây dựng năng lực