Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Lưu

22 1 27/10/2018 Nguồn : TCHQ 5 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Bước 1: Trước khi chuyến hàng đến, doanh nghiệp chuyển phát nhanh (i) tiếp nhận bản lược khai hàng hóa từ đối tác nước ngoài;

Bình luận

Thông tin bài viết

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanhđường bộ Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Trước khi chuyến hàng đến, doanh nghiệp chuyển phát nhanh (i) tiếpnhận bản lược khai hàng hóa từ đối tác nước ngoài; chuyển bản lược khai hàng hóacho Chi cục Hải quan chậm nhất 02 giờ trước khi chuyến hàng được vận chuyểnđến địa điểm làm thủ tục hải quan; (ii) dự kiến phân luồng hàng hóa theo quy địnhtại khoản 1 Điều 6 Thông tư 36/2011/TT-BTC và khai hải quan trừ trường hợp chủhàng yêu cầu trực tiếp làm thủ tục hải quan; (iii) thực hiện điều chỉnh nội dung tờkhai hải quan theo quyết định của Chi cục Hải quan (nếu có); (iv) nộp các giấy tờliên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu. + Bước 2: Cơ quan Hải quan (i) tiếp nhận bản lược khai hàng hóa và nội dung khaihải quan từ doanh nghiệp và kiểm tra việc khai hải quan (bao gồm cả việc phân loạihàng hóa) của doanh nghiệp. (ii) trường hợp có nội dung khai hải quan phải điềuchỉnh thì công chức hải quan (công chức thực hiện theo ủy quyền của lãnh đạo Chicục Hải quan) quyết định ngay nội dung phải điều chỉnh để doanh nghiệp thực hiệnviệc điều chỉnh (quyết định điều chỉnh được ghi ở cột ghi chú - mẫu HQ 01-BKHCPN) và thực hiện cập nhật các nội dung khai hải quan phải điều chỉnh vào cơsở dữ liệu nghiệp vụ. Trường hợp không có nội dung khai hải quan phải điều chỉnhthì công chức hải quan thông báo ngay cho doanh nghiệp biết việc Chi cục Hảiquan quyết định chấp nhận nội dung khai hải quan. (iii) Đối với "hàng hóa chưa xácđịnh được nội dung khai báo hải quan" quy định tại điểm 1.3, khoản 1, Điều 6Thông tư 36/2011/TT-BTC thì Chi cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thựchiện khai hải quan theo Bản kê hàng hóa nhập khẩu chưa xác định nội dung khaibáo hải quan (theo mẫu HQ02-BKHCPN ban hành kèm theo Thông tư 36/2011/TT-BTC). + Bước 3: Khi chuyến hàng đến, doanh nghiệp (i) căn cứ quyết định của Chi cụcHải quan đối với nội dung khai hải quan để thực hiện phân luồng thực tế hàng hóa.Từng luồng hàng hóa nhập khẩu được đánh dấu bằng việc dán giấy màu khác nhau lên từng kiện hàng, gói hàng trước khi kết thúc việc phân luồng thực tế hàng hóa;(ii) nộp hồ sơ hải quan; (iii) xuất trình hàng hóa phải kiểm tra thực tế cho côngchức hải quan. + Bước 4: Cơ quan Hải quan giám sát việc doanh nghiệp thực hiện phân luồng thựctế hàng hóa và thực hiện việc kiểm tra hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theoquy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 36/2011/TT-BTC. + Bước 5: Đối với hàng hóa nhập khẩu không phát được cho chủ hang hoặc hànghóa lạc tuyến quốc tế (hàng hóa từ nước này lạc tuyến sang nước khác), doanhnghiệp có văn bản gửi Chi cục Hải quan đề nghị được trả lại nơi gửi hàng đối vớihàng hóa nhập khẩu không phát được cho chủ hang hoặc được chuyển hoàn hànghóa lạc tuyến đến nước gửi (nước xuất khẩu) hoặc chuyển hàng hóa lạc tuyến đếnnước có địa chỉ được ghi trên bao bì. + Bước 6: Công chức hải quan (i) kiểm tra lại hàng hóa nhập khẩu đã thông quanmà doanh nghiệp không phát được cho chủ hàng trước khi doanh nghiệp xuất khẩuhàng hóa để trả lại nơi gửi hàng. (ii) Tiếp nhận văn bản đề nghị của doanh nghiệpđể xem xét giải quyết việc doanh nghiệp chuyển hoàn hàng hóa lạc tuyến đến nướcgửi (nước xuất khẩu) hoặc chuyển hàng hóa lạc tuyến đến nước có địa chỉ được ghitrên bao bì. + Bước 7: Doanh nghiệp nộp bản chính tờ khai hải quan (bản lưu người khai hảiquan); xuất trình hàng hóa cho công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa trướckhi xuất khẩu hàng hóa để trả lại nơi gửi hàng. 2.Cách thức thực hiện: + Điện tử (trường hợp đối với tổ chức phải khai điện tử) / thủ công (trường hợp đốivới cá nhân được khai hồ sơ giấy). 3.Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Bản kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu không có thuế (đối với hàng hóakhông phải nộp thuế): 02 bản (in từ máy tính). + Tờ khai hải quan: 02 bản chính (đối với hàng hóa khác hàng hóa không phải nộpthuế). + Các giấy tờ liên quan đến từng loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyđịnh tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ 4. Thời hạn giải quyết: + Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hảiquan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 23Luật Hải quan) + Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phươngtiện vận tải: ++ Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơquan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan; ++ Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hoá chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từthời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải quan; Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế,văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của phápluật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thờiđiểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định. Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạpthì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạnthời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02ngày. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a)Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếucó): Không có c)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hảiquan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bayquốc tế Tân Sơn Nhất (đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh) hoặcChi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo, Chi