Thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng Lưu

29 1 29/10/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 31/2015/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯHướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 củaChính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đãqua sử dụngCăn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin vềcông nghiệp công nghệ thông tin;Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin vàTruyền thông;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn một số điềucủa Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối vớihoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi điều chỉnha) Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩutại Phụ lục số 01 kèm theo (sau đây gọi tắt là Danh mục cấm nhập khẩu);b) Quy định nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu để nghiêncứu khoa học;c) Quy định hoạt động gia công tái chế, sửa chữa các sản phẩm công nghệ thông tin đãqua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài theo Điều36 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013.2. Đối tượng áp dụng:1 Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là người nhập khẩu)có hoạt động nhập khẩu liên quan đến sản phẩm công nghệ thông tin và các cơ quanquản lý nhà nước liên quan đến hoạt động này.Điều 2. Giải thích từ ngữTrong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Hoạt động gia công tái chế, sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụnglà hoạt động bao gồm các công đoạn sản xuất: thay thế linh kiện, lắp ráp, sửa chữa,phục hồi, nâng cấp chức năng, làm mới các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sửdụng để có các tính năng tương đương với sản phẩm mới.2. Sản phẩm công nghệ thông tin tân trang là sản phẩm đã qua sử dụng được sửa chữa,thay thế linh kiện và các công đoạn khác để có chức năng, hình thức tương đương vàcó chế độ bảo hành như sản phẩm mới. Sản phẩm tân trang phải có nhãn hiệu bằngtiếng Việt ghi rõ sản phẩm tân trang, hoặc bằng tiếng Anh có ý nghĩa tương đương.Chương IIDANH MỤC CẤM NHẬP KHẨUĐiều 3. Nguyên tắc xây dựng và quy định áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu1. Nguyên tắc xây dựng Danh mục cấm nhập khẩua) Danh mục cấm nhập khẩu được lập dựa trên cơ sở Danh mục hàng hóa và mã số HStrong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;b) Danh mục cấm nhập khẩu được xây dựng, bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hìnhphát triển của công nghệ thông tin và các quy định khác của pháp luật theo từng thờikì.2. Các quy định áp dụng Danh mục cấm nhập khẩua) Danh mục chỉ cấm nhập khẩu những hàng hóa có mã số HS 8 số. Những mã HS 4số và 6 số trong Danh mục cấm nhập khẩu chỉ có tác dụng làm rõ nội dung thông tinvề chủng loại hàng hóa được quy định cấm bởi mã HS 8 số;b) Linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, phụ kiện đã qua sử dụng của các loại sản phẩmthuộc Danh mục cấm nhập khẩu cũng bị cấm nhập khẩu;c) Đối với máy in, máy photocopy kỹ thuật số đa màu, khi nhập khẩu thực hiện quyđịnh của pháp luật về in. Đối với máy photocopy kỹ thuật số đơn sắc (đen trắng) cókết hợp tính năng in hoặc kết hợp tính năng khác đã qua sử dụng, khi nhập khẩu thựchiện theo các quy định tại Thông tư này.Điều 4. Trường hợp nhập khẩu sản phẩm thuộc Danh mục cấm nhập khẩu đểnghiên cứu khoa học1. Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cho phép nhập khẩu sản phẩm thuộc Danhmục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học (bao gồm các hoạt động: nghiên cứukhoa học; làm mẫu phục vụ hoạt động thiết kế, nghiên cứu - phát triển sản phẩm vàkiểm thử trong hoạt động sản xuất).2 2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị nhập khẩu sản phẩm thuộc Danh mục cấm nhập khẩu đểnghiên cứu khoa học như sau:a) Người nhập khẩu có nhu cầu nhập khẩu gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu chínhhoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin),địa chỉ: Số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm:- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,hoặc Quyết định/giấy phép thành lập, hoặc giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư),chứng minh nhân dân/hộ chiếu: bản sao có chứng thực, trường hợp nộp bản sao khôngcó chứng thực thì khi nộp phải mang theo bản chính để đối chiếu;- Đơn đề nghị nhập khẩu của người nhập khẩu, trong đó kê khai cụ thể tên hàng, mã sốHS, số lượng, mục đích sử dụng từng mặt hàng và xác nhận, cam đoan tính xác thựccủa các nội dung này theo Mẫu 01 của Phụ lục 02 của Thông tư này: 01 (một) bảnchính;- Tài liệu mô tả sản phẩm: 01 (một) bản sao;- Tài liệu liên quan khác (nếu có).b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúngquy định, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời cho phép nhập khẩu.Trường hợp không đồng ý, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời và nêu rõlý do.Chương IIIHOẠT ĐỘNG GIA CÔNG TÁI CHẾ, SỬA CHỮA CÁC SẢN PHẨM CÔNGNGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG THUỘC DANH MỤC CẤM NHẬPKHẨU CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀIĐiều 5. Điều kiện thực hiện hoạt động gia công tái chế, sửa chữa các sản phẩmcông nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu cho thươngnhân nước ngoàiViệc thực hiện hoạt động gia công tái chế, sửa chữa các sản phẩm công nghệ thông tinđã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài (sau đâygọi tắt là hoạt động gia công) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1Điều 36 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, cụ thể nhưsau:1. Là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.2. Có phương án, biện pháp xử lý phế liệu, phế thải của quá trình gia công, bảo đảmkhông gây ô nhiễm môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa phương nơithực hiện hoạt động phê duyệt.3. Tái xuất toàn bộ sản phẩm, hàng hóa ra nước ngoài sau quá trình gia công, khôngđược phép tiêu thụ tại Việt Nam.4. Được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép thực hiện hoạt động gia công.Điều 6. Hồ sơ, thủ tục đề nghị thực hiện hoạt động gia công3