Thanh lý nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất Lưu

76 1 18/05/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Nay nhà xưởng mà chúng tôi xây dựng tại Thái nguyên không có nhu cầu sử dụng nữa và muốn bán cho 1 doanh nghiệp chế xuất khác ở Thái Nguyên trong cùng khu công nghiệp với chúng tôi. Vậy thủ tục bán lại nhà xưởng cho DNCX sẽ tiến hành thế nào, chính sách thuế ra sao.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18900:Chúng tôi trước kia còn hoạt động tại Thái Nguyên là DNCX, do yêu cầu khách hàng,chúng tôi buộc phải chấm dứt dự án chế xuất tại Thái Nguyên và chuyển toàn bộ côngty vào Đồng Nai để tiếp tục hoạt động tại Đồng nai hoạt động theo doanh nghiệpthường. Nay nhà xưởng mà chúng tôi xây dựng tại Thái nguyên không có nhu cầu sửdụng nữa và muốn bán cho 1 doanh nghiệp chế xuất khác ở Thái Nguyên trong cùngkhu công nghiệp với chúng tôi. Vậy thủ tục bán lại nhà xưởng cho DNCX sẽ tiến hànhthế nào, chính sách thuế ra sao. Đồng thời chúng tôi cũng tiến hành nộp thuế thay đổimục đích sử dụng cho các tài sản, máy móc (trước nhập E13 của DNCX), công cụdụng cụ, nguyên vật liệu để chuyển vào công ty của chúng tôi là doanh nghiệp thườngtrong Đồng Nai có một số mặt hàng như: Điều hòa, bàn ghế ...., chúng tôi muốn nộpthuế để sử dụng tiếp thì có phải xin giấy phép của ban ngành nào khác không? Ngày gửi: 18/05/2017 - Trả lời: 30/05/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY JS VIỆT NAMĐịa chỉ: Thái Nguyên - Email : quyenquyenduong2010@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Việc thanh lý tài sản là máy móc của DNCX:- Căn cứ điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ tài chính quyđịnh:“Điều 79. Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định1. Các hình thức thanh lý, hàng hoá thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, hồ sơthanh lý hàng hoá nhập khẩu của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tưsố 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).2. Nơi làm thủ tục thanh lý: Chi cục Hải quan quản lý DNCX.3. Thủ tục thanh lý:a) Doanh nghiệp có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức và biện pháp thanh lý,tên gọi, lượng hàng cần thanh lý, thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu số, ngàytháng năm gửi Chi cục Hải quan quản lý DNCX;b) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai hảiquan hàng hóa xuất khẩu;c) Trường hợp thanh lý theo hình thức nhượng bán, cho, biếu, tặng tại thị trường ViệtNam, DNCX thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định và thực hiện chuyển đổi mụcđích sử dụng như sau:c.1) DNCX đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hànghóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩuchuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban1 đầu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giátính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng;c.2) Sau khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc nhượng bán,cho, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, không phải làm thủ tục hải quan.d) Trường hợp tiêu huỷ thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tưnày”.Theo quy định trên, khi chấm dứt dự án chế xuất công ty phải có văn bản chấp thuậncủa cơ quan cấp phép và việc xử lý tài sản phải thực hiện theo ý kiến của hội đồngthanh lý công ty.Khi thanh lý tài sản là máy móc thiết bị của DNCX, công ty phải công văn gửi cơquan hải quan về việc thanh lý tài sản, trong đó nêu rõ hình thức thanh lý là nhượngbán cho DNCX khác và mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86Thông tư 38/2015/8TT-BTC trong trường hợp lựa chọn làm thủ tục hải quanCăn cứ điểm c khoản 4 điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩusố 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội quy định:“Điều 2. Đối tượng chịu thuế…4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trườnghợp sau:…c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từnước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóachuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;- Căn cứ điều 2 Nghị định số 134/2016/TT-BTC ngày 01/09/2016 của Bộ Tài chínhquy định:“Điều 2. Đối tượng chịu thuế…2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chếxuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quyđịnh tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từdoanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phithuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu vào thị trường trong nước”.Chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng tài sản là máy móc của DNCX choDNCX khác thực hiện theo quy định kể trên do hàng hoá chuyển nhượng của cácDNCX không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2