Thanh lý nguyên vật liệu thép ra nước ngoài Lưu

3 0 30/03/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài có một số nguyên vật liệu tồn kho với chi tiết là : thép hình các loại, Số lượng khoảng 50 tấn, hàng này được mua tại Việt Nam. Nay công ty ZAmil không có nhu cầu sử dụng nên muốn thanh lý bán lại cho công ty chi nhánh của công ty ZAmil bên đầu nước ngoài, ở Arap.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18622:công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài có một số nguyên vật liệu tồn kho với chi tiết là :thép hình các loại, Số lượng khoảng 50 tấn, hàng này được mua tại Việt Nam. Naycông ty ZAmil không có nhu cầu sử dụng nên muốn thanh lý bán lại cho công ty chinhánh của công ty ZAmil bên đầu nước ngoài, ở Arap. Công ty có được phép thanh lýxuất bán lô hàng thép này hay không và thủ tục để thanh lý lô hàng này cần những gì?Và nếu muốn xuất khẩu ra nước ngoài thì xuất theo loại hình gì?Ngày gửi: 30/03/2017 - Trả lời: 04/04/2017Tên doanh nghiệp: Zamil steelĐịa chỉ: KCN AMATA, Long Bình, Bien Hòa, Đồng Nai - Email:hoangkimhanhzsv@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quyđịnh:“Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:…3. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồmquyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm vềcác thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chứcmạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luậtViệt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thànhviên có quy định khác”.Căn cứ Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công Thươngquy định:“Điều 2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liênquan trực tiếp đến mua bán hàng hoáDoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bánhàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy địnhcủa Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ củadoanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”.Theo các quy định trên, công ty chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoávà các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấychứng nhận đầu tư. Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư của công ty cho phép thựchiện quyền xuất khẩu thì công ty được phép xuất khẩu nguyên liệu, vật tư mua tại ViệtNam.1 Hồ sơ thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Loại hình xuất khẩu là B11.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2