Tái xuất máy móc thiết bị không có giấy phép nhập khẩu Lưu

1 0 05/06/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 3 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Chúng tôi có nhập máy móc thiết bị theo loại hình nhập đầu tư nộp thuế, Nhưng mặt hàng này thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu. Nhưng hiện tại Công ty chúng tôi không đáp ứng được giấy phép nhập khẩu này và muốn tái xuất trả lại cho nhà sản xuất. Vậy, Công ty chúng tôi phải làm thủ tục gì để tái xuất và Công ty có phải đóng phạt hay không? và mức phạt là bao nhiêu

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18920:chúng tôi có nhập máy móc thiết bị theo loại hình nhập đầu tư nộp thuế, Nhưng mặthàng này thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu. Nhưng hiện tại Công ty chúng tôikhông đáp ứng được giấy phép nhập khẩu này và muốn tái xuất trả lại cho nhà sảnxuất. Vậy, Công ty chúng tôi phải làm thủ tục gì để tái xuất và Công ty có phải đóngphạt hay không? và mức phạt là bao nhiêuNgày gửi: 31/05/2017 - Trả lời: 05/06/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Yakjin Sài GònĐịa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, Đồng Phú, Bình Phước - Email : lenhung@yakjin.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 4 điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủquy định:“Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải táixuất…4. Trường hợp hàng hóa (trừ ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, hóa chất độc bảng Itheo công ước cấm vũ khí hóa học) chưa làm thủ tục nhập khẩu đang nằm trong khuvực giám sát hải quan nhưng do gửi nhầm lẫn, thất lạc, không có người nhận hoặc bịtừ chối nhận, nếu người vận tải hoặc chủ hàng có văn bản đề nghị được tái xuất(trong đó nêu rõ lý do nhầm lẫn, thất lạc hoặc từ chối nhận) thì Chi cục trưởng Chicục Hải quan nơi hàng hóa đang được lưu giữ tổ chức giám sát hàng hóa cho đến khithực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay tại cửa khẩu nhập”.Căn cứ điều 95 và điều 96 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 95. Từ chối nhận hàng1. Người nhận hàng ghi trên vận tải đơn được từ chối nhận hàng trong các trườnghợp sau đây:a) Các trường hợp hàng hóa không phù hợp với hợp đồng mua bán hàng hóa theo quyđịnh tại Điều 39 Luật Thương mại;b) Hàng hóa không phù hợp với hợp đồng thuê kho ngoại quan hoặc người gửi hàngkhông thực hiện đúng các điều khoản đã được quy định trong hợp đồng thuê khongoại quan.2. Cơ quan hải quan không xử phạt đối với trường hợp người nhận hàng từ chối nhậnhàng trước thời điểm thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan, trường hợp từchối sau thời điểm này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.Điều 96. Xử lý việc từ chối nhận hàng1 1. Khi phát hiện người gửi hàng không thực hiện đúng các nội dung của hợp đồngmua bán hoặc hợp đồng thuê kho ngoại quan nếu người nhận hàng từ chối nhận hàngthì nộp cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ gồm:a) Văn bản thông báo từ chối nhận hàng, trong đó nêu rõ lý do từ chối và đề xuấtphương án xử lý (tái xuất, tiêu hủy hoặc tịch thu, bán đấu giá);b) Chứng từ chứng minh việc người gửi hàng không thực hiện đúng các nội dung củahợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê kho ngoại quan;c) Văn bản thông báo và đề nghị xử lý của người gửi hàng (nếu có).Trường hợp người gửi hàng gửi nhầm địa chỉ thì người nhận hàng có văn bản thôngbáo từ chối nhận hàng gửi cơ quan hải quan.2. Địa điểm thông báo từ chối nhận hàng:a) Trường hợp hàng hóa đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan tại cửa khẩu thìngười nhận hàng thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu;b) Trường hợp hàng hóa đã vận chuyển đến kho ngoại quan, kho CFS hoặc địa điểmkiểm tra hải quan ngoài cửa khẩu thì người nhận hàng thông báo cho Chi cục Hảiquan nơi đăng ký tờ khai.3. Căn cứ bộ hồ sơ đề nghị của người nhận hàng, Chi cục Hải quan nơi giám sát hànghóa phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng để tiếnhành phân loại, xử lý theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều này.4. Phân loại, xử lýViệc phân loại, xử lý đối với hàng hóa do người nhận hàng ghi trên vận tải đơn từchối nhận hàng thực hiện theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việcxử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan. Ngoài ra, có một số nộidung hướng dẫn bổ sung như sau:a) Trường hợp tái xuất: Căn cứ bộ hồ sơ đề nghị của người nhận hàng, Chi cục Hảiquan nơi giám sát hàng hóa giám sát hàng hóa thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Namngay tại cửa khẩu nhập;b) Đối với trường hợp xử lý tiêu hủy: Cục Hải quan tổ chức tiêu hủy. Chi phí tiêu hủyđược trích từ tiền ký quỹ của người nhận hàng hoặc do chủ kho ngoại quan chi trả;c) Trường hợp tịch thu, bán thanh lý: Cục Hải quan ra quyết định tịch thu và tổ chứcbán thanh lý. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng, sau khi đã trừ đi các khoảnchi phí theo quy định phải được nộp vào ngân sách nhà nước”.Theo quy định trên, công ty gửi công văn từ chối nhận hàng đến cơ quan hải quan nơihàng hoá đang được lưu. Cơ quan hải quan không xử phạt đối với trường hợp ngườinhận hàng từ chối nhận hàng trước thời điểm thông báo kết quả phân luồng tờ khai hảiquan, trường hợp từ chối sau thời điểm này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.2 Trường hợp công ty bị xử phạt vi phạm hành chính thì tuỳ thuộc vào hồ sơ, vụ việc cụthể, cơ quan hải quan sẽ xác định hành vi và biện pháp xử phạt phù hợp. Hình thức vàbiện pháp xử phạt thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày26/05/2016 (V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chínhvà cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan).Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3