Hướng dẫn Thủ tục hải quan A-Z [212 trang khổ A4] - Bản đọc thử & Mục lục Lưu

3263 431 24/10/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 21 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí
Tra cứu ĐƠN GIẢN, ĐẦY ĐỦ, KHOA HỌC hệ thống các thủ tục hải quan; thủ tục sửa tờ khai, hủy tờ khai, đưa hàng về bảo quản, kiểm tra sau thông quan…

Bình luận

Thông tin bài viết

Thủ tục hải quan từng loại hình tờ khai, loại hình doanh nghiệp: thương mại, gia công, SXXK, tạm nhập tái xuất, đầu tư, phi mậu dịch…;Hệ thống hóa hàng trăm văn bản pháp luật quy định về địa điểm khai hải quan, hồ sơ hải quan, mã số hàng hóa, trị giá tính thuế, thuế xuất nhập khẩu…;Tra cứu ĐƠN GIẢN, ĐẦY ĐỦ, KHOA HỌC hệ thống các thủ tục hải quan; thủ tục sửa tờ khai, hủy tờ khai, đưa hàng về bảo quản, kiểm tra sau thông quan…Hệ thốngThủ tục hải quanViệt NamThuVienXuatNhapKhau.Vn[Sách lưu hành nội bộ]Phòng phát hành sách - ThuVienXuatNhapKhau.VnBiên tập: PHẠM NGỌC ANH(Sáng lập Thư Viện Xuất Nhập Khẩu)-03.2018-Tổng hợp từ hệ thống văn bản pháp luật Hải quan mới nhất ------------------------------------------------------------------------------------ Thư Viện Xuất Nhập Khẩu Đi đầu trong phát hành tài liệu học tập & nghiên cứu Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu HỆ THỐNG THỦ TỤC HẢI QUAN VIỆT NAM (Tái bản có chỉnh sửa) Số 46 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội Telephone: 024.36408750 http://thuvienxuatnhapkhau.vn Số 46 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội Telephone: 024.36408750 thuvienxuatnhapkhau.vn HỆ THỐNGTHỦ TỤC HẢI QUANVIỆT NAMThư Viện Xuất Nhập Khẩu giữ bản quyền phát hành ấn bản này.Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của Thư Viện Xuất Nhập Khẩu đều là bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam và Công ước Bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ Berne.