Email giao dịch Xuất nhập khẩu thực tế - Trang đọc thử Lưu

7457 1072 30/09/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 4 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí
Dear Sir, Please make a quote for your cameras and software: Software: VIS ver.3.00 PRO - Image Analysis & Measurement Software and UCM3000 USB2.0 Digital Color Camera Quantity : 1 set Delivery : Hanoi, Vietnam Thanks & Best Regards,

Bình luận

Thông tin bài viết

09. 2017 Thư Viện Xuất Nhập Khẩu Địa chỉ: 46 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại: 04 3640 8750 Website: http://thuvienxuatnhapkhau.vn Tài liệu Email Giao dịch Tiếng Anh Xuất nhập khẩu  30 cuộc giao dịch qua Email bằng tiếng Anh;  Tổng hợp các thương vụ từ doanh nghiệp Xuất nhập khẩu thực tế;  Ghi chú từ mới, thuật ngữ chuyên ngành mỗi trang;  Đề cập đầy đủ các vấn đề nghiệp vụ trong giao dịch Xuất nhập khẩu: đàm phán giá, trao đổi thông tin sản phẩm, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng, chi phí vận tải, khiếu nại chất lượng sản phẩm, giải quyết phát sinh… [Sách lưu hành nội bộ] Biên tập: Phòng Nghiệp vụ - Thư Viện Xuất Nhập Khẩu Thư Viện Xuất Nhập Khẩu Phòng phát hành sách Giao dịch Email tiếng Anh Xuất nhập khẩu Copyright © ThuVienXuatNhapKhau.Vn 2017. All Rights Reserved 1MỤC LỤC 1. PNR – FULL TRANSACTION 1 ................................................................................................................. 2 2. VINEON – FULL TRANSACTION 2 ...................................................................................................... 32 3. NOYA – FULL TRANSACTION 3 .......................................................................................................... 44 4. AVNET – FULL TRANSACTION 4 ........................................................................................................ 64 5. CHEIL – VISITING YOUR COMPANY ................................................................................................. 86 6. KISWEL – MEETING APPOINTMENT ............................................................................................... 86 7. PNR – BRIEF INFORMATION ABOUT YOUR COMPANY .......................................................... 87 8. A&K – CHANGE OF REPRESENTATIVE ........................................................................................... 88 9. A&K – UPDATE PRICE, ORDER, INCREASE ................................................................................... 89 10. INTRODUCE PRODUCT WITH ATTACHMENT ..................................................................... 104 11. INQUIRY, ORDER CODE, UNABLE TO QUOTE ...................................................................... 105 12. INQUIRY, CONFIRM SPECS, PRICE DECREASE .................................................................... 110 13. QUOTATION AND SUPPORT ......................................................................................................... 117 14. ASKING FOR FEEDBACK FROM QUOTATION ...................................................................... 118 15. INQUIRY, QUOTE FOR REPLACEMENT ................................................................................... 119 16. CHEIL – UPDATE PRICE, REQUEST SAMPLE ........................................................................ 125 17. CHEIL – NOTICE OF PRICE INCREASE ..................................................................................... 130 18. CHEIL – PLACE ORDER, SHIPPING ADVISE, C/O PROBLEM ......................................... 131 19. PLACE ORDER AND ADD ITEMS, DELAY PAYMENT ......................................................... 146 20. INQUIRY, NOT OFFER ...................................................................................................................... 151 21. KISWEL – PENDING PAYMENT ................................................................................................... 152 22. KISWEL – SHIPMENT SCHEDULE .............................................................................................. 153 23. MRK – INQUIRY, ORDER, BANKING CHARGE PROBLEM ............................................... 157 24. OUT OF OFFICE NOTICE ................................................................................................................. 166 25. NATIONAL HOLIDAY NOTICE! .................................................................................................... 166 26. CHEIL – BOOKING CONFIRMATION ......................................................................................... 167 27. PNR – CƯỚC VẬN TẢI EXW, SINGAPORE – AIR .................................................................. 168 28. MRK – THÔNG TIN SHIPPER VÀ CƯỚC PHÍ VẬN TẢI ...................................................... 172 29. KẾ HOẠCH CHUYỂN TIỀN .............................................................................................................. 176 30. REQUEST FOR SUPPORT ABOUT FRAUD SUPPLIER ........................................................ 176 Giao dịch Email tiếng Anh Xuất nhập khẩu Copyright © ThuVienXuatNhapKhau.Vn 2017. All Rights Reserved 5 Is there any news1 for us? Looking for your soon quotation2. Hana, Thanks & Best regards, -------------------------------------------------------------------------------------- Nguyen Thu Huong S Nava <snava@panaron.com.my> 10:28 Ngày 15 tháng 10 năm 2016 Tới: phantatkien@gmail.com, Huongnt <huongnt.apn@gmail.com> Cc: Yana <yana@panaron.com.my>, syafiqah@panaron.com.my, syazwan syazwan@panaron.com.my Subject: Quotation PQ271014 of AUMA actuator Trả lời | Trả lời tất cả | Chuyển tiếp | In | Xóa | Hiển thị văn bản gốc Dear Ms. Hana So sorry for late reply. We thank you for your kind Inquiry & we are pleased to quote as per3 1st attachment4. Thanks & B. Regards S.NAVA Panaron Sdn Bhd Auma Quotation.xls 21K Xem dướ i dạ ng HTML Quét và tải xuong Specs5.pdf 10K Xem dướ i dạ ng HTML Quét và tải xuong Huongnt <huongnt.apn@gmail.com> 09:58 Ngày 22 tháng 10 năm 2016 Tới: S Nava <snava@panaron.com.my>, phantatkien@gmail.com Cc: Yana <yana@panaron.com.my>, syafiqah@panaron.com.my, syazwan syazwan@panaron.com.my Subject: Quotation PQ271014 of AUMA act ator Trả lời | Trả lời tất cả | Chuyển tiếp | In | Xóa | Hiển thị văn bản gốc 1 News : thông tin mới 2 Quotation : báo giá 3 As per : theo 4 Attachment : file đính kèm 5 Specs = specifications : thông số kỹ thuật