Form đăng ký mua sách Tự học Xuất nhập khẩu qua tài liệu thực tế

Form đăng ký mua sách Tự học Xuất nhập khẩu qua tài liệu thực tế

Tổng hợp 20 Bộ chứng từ Xuất nhập khẩu thực tế (sắp phát hành)

Đầy đủ các chứng từ phát sinh trong thương vụ: P/O; P/I; Contract; T/T; L/C; B/L; AWB; C/O form A, B, E, AK, AJ, D…; C/Q; Invoice; Packing List; Fumigation;...

Tài liệu Email giao dịch Tiếng Anh Xuất nhập khẩu

30 cuộc giao dịch qua Email bằng tiếng Anh; Tổng hợp các thương vụ từ doanh nghiệp Xuất nhập khẩu thực tế; Ghi chú từ mới, thuật ngữ chuyên ngành...

Ra mắt Sàn giao dịch và Trang thông tin tổng hợp ngành Xuất Nhập Khẩu đầu tiên tại Việt Nam

Bạn là người có thông tin (ví dụ: có kinh nghiệm, có chứng từ, có tài liệu.... ) bạn có thể đăng bán mọi thông tin mình có để tạo...

Quyết định 3044/QĐ-BCT ngày 04 tháng 08 năm 2017 Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời

Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời là phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp thuộc các mã HS như sau: 3105.10.20;...

Quy định mới về Điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa

Theo đó, để được cấp mã số kinh doanh TN-TX thực phẩm đông lạnh, hàng đã qua sử dụng và hàng có thuế TTĐB doanh nghiệp phải đáp ứng điều...

Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 2017

Ngày 27/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2017/TT-BTC quy định Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thí điểm nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ 16/10/2017

Ngày 08/8/2017, Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Công văn 5273/TCHQ-TXNK về triển khai Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan...

Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định các trường hợp hàng hóa bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu

Đây là nội dung nổi bật tại Luật Quản lý ngoại thương 2017 được Quốc Hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2017. Theo đó, hàng hóa thuộc một trong các...

Công văn 5003/TCHQ-GSQL ngày 27/07/2017 Giải đáp vướng mắc về nơi làm thủ tục hải quan

Theo đó, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu sẽ được thực hiện thủ tục hải...