Sử dụng Incoterms như thế nào? Lưu

71 6 06/12/2018 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Ví dụ: Hợp đồng ghi “EXW – Tokyo”. Thực ra nên ghi chính xác là “EXW – Tokyo, Japan (Incoterms 2010)” theo khuyến nghị của ICC.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Sử dụng Incoterms như thế nào?Do những sự sửa đổi đối với Incoterms trong từng thời kỳ khác nhau, nên khi các bên muốn đưa Incoterms vào hợp đồng mua bán hàng của cần phải có sự dẫn chiếu rõ ràngvề Incoterms phiên bản nào1. Việc không dẫn chiếu tới phiên bản Incoterms hiện hành có thể dẫn đến tranh chấp. Quy định dẫn chiếu Incoterms như sau: “Điều kiện cơ sở + Địa điểm chỉ định (named place) + Phiên bản Incoterms”. Quy tắc ghi địa điểm chỉ định2 EXW, FCA, FAS, FOB + 1 địa điểm tại nước xuất khẩu (kho của ngườixuất khẩu/ địa điểm giao hàng/ sân bay đi/ cảng đi). CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP + 1 địa điểm tại nước nhập khẩu(cảng đến/ sân bay đến/ địa điểm nhận hàng/ kho của người nhập khẩu).Ví dụ: Hợp đồng ghi “EXW – Tokyo”. Thực ra nên ghi chính xác là “EXW – Tokyo, Japan (Incoterms 2010)” theo khuyến nghị của ICC.  Chú ý khi dẫn chiếu Incoterms- Địa điểm chỉ định (named place): chỉ đơn thuần là nơi người bán hết tráchnhiệm về chi phí đối với lô hàng.- Địa điểm giao hàng (delivery point): là nơi người bán hết trách nhiệm vềrủi ro đối với lô hàng và là nơi người bán đã hoàn thành nghĩa vụ bán hàngcủa mình, người mua bắt đầu phát sinh nghĩa vụ trả tiền (nếu chưa thanhtoán).L u ýư        ệ ạ ậ ẩ ườ ử ụ ! "#$ % "%&'()*ả ệ ể '+  #,!   !   ủ ậ ả ạ ử ụ ả ớ )-./001#ợ/L u ýư , '"+! )- %  !( ừ ứ ệ ể ậ ướ     #$* 234(5!$ 6(&  7ẩ ặ ướ ậ ẩ ụ ệ ướ ẩ & 82(5!$ 6(&   #ượ ạ ệ ướ ậ ẩ1 Với một số điều kiện địa điểm chỉ định và địa điểm giao hàng trùng nhau (gọi là điều kiện có 1 điểm tới hạn trách nhiệm); với một số điều kiện địa điểm chỉ định và địa điểm giao hàng tách rời nhau (gọi là điều kiện có 2 điểm tới hạn trách nhiệm).2