PHU LỤC XVI THÔNG BÁO LÔ HÀNG KHÔNG ĐẠT (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

0 0 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHU LỤC XVI THÔNG BÁO LÔ HÀNG KHÔNG ĐẠT (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHU LỤC XVITHÔNG BÁO LÔ HÀNG KHÔNG ĐẠT(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------Tên, địa chỉ Cơ quan Kiểm tra, chứng nhậnTel: Fax: Email:THÔNG BÁO LÔ HÀNG KHÔNG ĐẠT Số: Chủ hàng: Nơi xuất hàng theo đăng ký:Người nhận hàng theo đăng ký: Nơi hàng đến theo đăng ký:Mô tả hàng hóa: Số lượng:............./Khối lượng:............ kgCơ sở sản xuất:Mã số cơ sở:Mã số lô hàng:Căn cứ kết quả kiểm tra số...... ngày....../....../....., kết quả kiểm nghiệm số:...... ngày..../..../...... (nếu có) (Tên Cơ quan kiểm tra, chứng nhận)Thông báo lô hàng/sản phẩm nêu trên, có giấy đăng ký kiểm tra số:......... ngày..../..../...:KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU:□ HỒ SƠ, CẢM QUAN, NGOẠI QUAN □ AN TOÀN THỰC PHẨM□ CHỈ TIÊU VỀ DỊCH BỆNH THỦY SẢNLý do: Các biện pháp yêu cầu Chủ hàng thực hiện: Thời hạn hoàn thành: ..........., ngày..... tháng..... năm.........Thủ trưởng Cơ quan kiểm tra, chứng nhận(Ký tên, đóng dấu)