PHỤ LỤC XIV BẢNG KÊ CHI TIẾT LÔ HÀNG XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

14 0 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC XIV BẢNG KÊ CHI TIẾT LÔ HÀNG XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC XIVBẢNG KÊ CHI TIẾT LÔ HÀNG XUẤT KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)BẢNG KÊ CHI TIẾT LÔ HÀNG XUẤT KHẨU(Kèm theo Giấy đăng ký cấp chứng thư số:........... ngày...../..../.........)Tên chủ hàng:........................................................................................................Địa chỉ:..................................................................................................................Tên người nhận hàng:...........................................................................................Địa chỉ:..................................................................................................................Chi tiết lô hàng:STTTên sảnphẩmMã số lôsản phẩmQuy cáchbao góiSố lượng(ctns)Trọng lượngtịnh(kgs)Trọng lượngtổng(kgs) .................., ngày....../...../........Đại diện chủ hàng(Ký tên, đóng dấu)