PHỤ LỤC V DANH MỤC HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương) Lưu

5 0 27/01/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC V DANH MỤC HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC VDANH MỤC HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm2014 của Bộ Công Thương)Danh mục được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa và mã số HStrong Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi theo danh mục các mặt hàng chịu thuếban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTCngày 15 tháng 11 năm2013 của Bộ Tài chính. Danh mục được sử dụng theo nguyên tắc sau:1. Danh mục chỉ áp dụng đối với hàng đã qua sử dụng.2. Đối với nhóm 8418: không áp dụng đối với các loại hàng hóa thuộcDanh mục cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu ban hành kèmtheo Phụ lục I Thông tư này.3. Đối với nhóm 8703: chỉ áp dụng đối với xe ô tô đã qua sử dụng trên 5năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.4. Các trường hợp chỉ liệt kê mã HS 4 số thì áp dụng đối với toàn bộ các mãHS 8 số thuộc nhóm 4 số này.5. Các trường hợp liệt kê cả mã HS 4 số và mã HS 6 số thì áp dụng đối vớitoàn bộ các mã HS 8 số thuộc phân nhóm 6 số đó. Mã HS 4 số (được innghiêng trong Danh mục) chỉ có tác dụng làm rõ nội dung thông tin vềchủng loại hàng hóa.6. Các trường hợp ngoài mã HS 4 số và 6 số còn chi tiết đến mã HS 8 số thìchỉ áp dụng đối với các mã HS 8 số đó. Mã HS 4 số và 6 số (được innghiêng trong Danh mục) chỉ có tác dụng làm rõ nội dung thông tin vềchủng loại hàng hóa.Mã hàng Mô tả mặt hàngChương 40 4012 Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao suChương 84 8414 Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác vàquạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắpbộ phận lọc - Quạt: 8414 51 - - Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có độngcơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W: 8414 59 - - Loại khác: 8415 Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt. 8415 10 - Loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc “hệ thống nhiều khối chức năng” (cục nóng, cục lạnh tách biệt) 8415 20 - Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ: 8418 Máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15. 8418 10 - Máy làm lạnh - đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị lạnh có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt: 8418 10 10 - - Loại sử dụng trong gia đình - Máy làm lạnh (tủ lạnh), loại sử dụng trong gia đình: 8418 21 00 - - Loại sử dụng máy nén 8418 29 00 - - Loại khác 8418 30 - Máy làm đông lạnh kiểu tủ, dung tích không quá 800 lít: 8418 30 10 - - Dung tích không quá 200 lít 8418 40 - Máy làm đông lạnh kiểu đứng, dung tích không quá 900 lít: 8418 40 10 - - Dung tích không quá 200 lít 8421 12 00 - - Máy làm khô quần áo 8422 Máy rửa bát đĩa; máy làm sạch hoặc làmkhô chai lọ hoặc các loại đồ chứa khác; máy rót, đóng kín, gắn xi, đóng nắp hoặc dán nhãn vào các chai, lon, hộp, túihoặc đồ chứa khác; máy bọc chai lọ, ống và các loại đồ chứa tương tự; máy đóng gói hay bao gói khác (kể cả máy bọc màng co); máy nạp ga cho đồ uống. - Máy rửa bát đĩa: 8422 11 00 - - Loại sử dụng trong gia đình: 8450 Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy giặt có chức năng sấy khô. - Máy giặt có sức chứa không quá 10 kgvải khô một lần giặt: 8450 11 - - Máy tự động hoàn toàn: 8450 12 00 - - Máy giặt khác, có chức năng sấy ly tâm 8450 19 - - Loại khác: 8450 20 00 - Máy giặt, có sức chứa trên 10 kg vải khô một lần giặt 8471 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những