PHỤ LỤC IX DANH MỤC THỊ TRƯỜNG CÓ YÊU CẦU CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

17 0 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC IX Danh mục thị trường yêu cầu chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IXDANH MỤC THỊ TRƯỜNG CÓ YÊU CẦU CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGNÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN AN TOÀNTHỰC PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)STT Thị trường Sản phẩmTóm tắt nội dungyêu cầuCăn cứ pháp lý1 EU Tất cả các sản phẩm thủy sản- Thực phẩm có nguồn gốc động vật muốn xuất khẩu vào Liên minh EU phải có xuất xứ từ quốc gia, vùng lãnh thổ được kiểm soát bằng hệ thống mà Cơ quan thẩm quyền EU đánh giátương đương về: hệ thống văn bản pháp lý, năng lực của cơ quan thẩm quyền, điều kiện bảo đảm ATTP của các cơ sở chế biến xuất khẩu và các chương trình giám sát quốc gia về an toàn thực phẩm.- Các cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU phải có tên trong danh sách được cơ quanthẩm quyền nước xuất khẩu công nhận và Cơ quan thẩm quyền EU Quyết định EC/178/2002 về việc đưa ra các quy định chung về luật ATTP, thành lập CQTQ về ATTP của EU Quyết định của EC số 882/2004 quy định về kiểm soát nhà nước; số 852/2004, 853/2004, 854/2004: thiếtlập điều kiện ATTP đối với thực phẩm và thực phẩm có nguồngốc từ động vật, quy định về CQTQ quản lý Nhà nước về thực phẩm và việc nhập khẩuthực phẩm từ nước thứ 3.Quyết định 2074/2005 về mẫu chứng thư cho các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật xuất khẩu vào EU chấp thuận.- Lô hàng thủy sảnxuất khẩu sang EUphải kèm theo Chứng thư do CQTQ nước xuất khẩu cấp.2 Nauy Tất cả các sản phẩm thủy sản- Sử dụng các quy định của EU đối với thực phẩm nhập khẩu.- Các cơ sở có tên trong danh sách được phép xuất khẩu vào EU sẽ được phép xuất khẩu vào Nauy.- Chấp thuận mẫu chứng thư của EU cho lô hàng thực phẩm nhập khẩu từcác nước bên ngoài EU.Hiệp định về Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA)3 Thụy Sỹ Tất cả các sản phẩm thủy sản- Sử dụng các quy định của EU đối với thực phẩm nhập khẩu.- Các cơ sở có tên trong danh sách được phép xuất khẩu vào EU sẽ được phép xuất khẩu vào Thụy Sỹ.- Chấp thuận mẫu chứng thư của EU cho lô hàng thực phẩm nhập khẩu từcác nước bên ngoài EU.Hiệp định song phương về nông nghiệp giữa EU và Thụy Sỹ.Hướng dẫn của Văn phòng Thú y Liên bang Thụy Sỹ (FVO) ngày 27/01/2009 đối với việc nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc từ động vật từ các nước bên ngoài EU 4 Serbia Tất cả mặt hàngThị trường yêu cầucó chứng thư của Cơ quan thẩm quyền Việt NamCông thư 337-00-567/2008-05 ngày 02/12/2008 của Cục Thú y - Bộ Nông Lâm nghiệpvà Quản lý nước - Cộng hòa Serbia5 Hàn Quốc Tất cả các sản phẩm thủy sản- Các cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hàn Quốc phải có tên trong danh sách do Cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc chấp thuận.- Lô hàng thủy sảnxuất khẩu sang Hàn Quốc phải kèm theo Chứng thư do NAFIQAD cấp.Thỏa thuận hợp tác ký ngày 04/11/2007 giữa NAFIQAVED (nay là NAFIQAD) và NFPQIS và các văn bản sửa đổi6 Trung Quốc Tất cả các sản phẩm thủy sản- Các cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc phải có tên trong danh sách doCơ quan thẩm quyền Trung Quốcchấp thuận.- Lô hàng thủy sảnxuất khẩu sang Trung Quốc phải kèm theo Chứng thư do CQTQ ViệtNam cấp.Thỏa thuận Hợp tác về an toàn thực phẩm giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Tổng cục Giám sát Chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch Trung Quốc ký năm 20087 Liên minh Hải quan (Nga, Kazacxtan, Belarus)Tất cả các sản phẩm thủy sản- Các cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản sang thị trường Liên minh Hải quan phải có - Bản ghi nhớ giữa Cơ quan kiểm dịch động thực vật Liênbang Nga và Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông