PHỤ LỤC III DANH MỤC HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương) Lưu

3 0 27/01/2014 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC III DANH MỤC HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IIIDANH MỤC HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm2014 của Bộ Công Thương)Nguyên tắc sử dụng Danh mục:1. Danh mục được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa và mã số HStrong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục các mặt hàng chịu thuếban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm2013 của Bộ Tài chính.2. Danh mục chỉ áp dụng đối với hàng thực phẩm đông lạnh; không baogồm thực phẩm tươi, ướp lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hunkhói.Mã hàng Mô tả mặt hàngChương 02Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổChương 03Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khácChương 05Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác 0504 00 00 Ruột, bong bóng và dạ dày động vật (trừ cá), nguyên dạng và các mảnh của chúng,tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói.