Phụ lục II DANH MỤC THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN CẦN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) Lưu

13 0 07/06/2011 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục II DANH MỤC THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN CẦN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục IIDANH MỤC THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆNCẦN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thôngtin và Truyền thông)Đối tượng sản phẩmMã hàng Mô tả hàng hoáChương Nhóm PhânnhómMô tảChương851. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện cóbăng tần số nằm trong khoảng từ 9 kHz đến400 GHz, có công suất từ 60mW trở lên1.1 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điệndùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyếnđiện cố định hoặc lưu động mặt đất8517 61 00 00 - Thiết bị trạm gốc (GSM, CDMA, W-CDMAFDD, DECT, PHS, hệ thống băng rộng).8517 12 00 00 - Điện thoại di động8517 12 00 00 - Thiết bị điện thoại vô tuyến MF, HF, VHF,UHF dùng cho nghiệp vụ thông tin vô tuyến cốđịnh hoặc lưu động mặt đất.8517 62 61 00 - Loại khác8517 62 69 - - Loại khác8517 62 90 - - Loại khác8517 69 - - - Loại khác- Thiết bị thu phát vô tuyến điểm - điểm, điểm –đa điểm, thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹthuật điều chế trải phổ (trừ thiết bị trạm gốc),thiết bị thu phát vô tuyến Wimax:8517 62 21 00 + Router, Bridge, modem;8517 62 51 00 + Thiết bị mạng nội bộ không dây;8517 69 90 00 + Máy quét (Scanner), máy tính xách tay, máy tính lắp trên các phương tiện giao thông. 1.2 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá 8525 50 00 00 - Thiết bị phát8525 60 00 00 - Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu1.3 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điệnchuyên dùng cho phát thanh quảng bá8525 50 00 00 - Thiết bị phát8525 60 00 00 - Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu8517 69 90 00 1.4 Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điệnchuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thờigian)8526 10 90 00 1.5 Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điệnchuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừthiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)1.6 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điệnchuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ cácthiết bị lưu động dùng trong hàng hải và hàngkhông)8517 18 00 00 - Thiết bị đầu cuối người sử dụng8517 69 90 00 - Thiết bị khuyếch đại sóng vô tuyến điện trongtrạm vệ tinh8517 61 00 00 - Trạm thu phát vệ tinh1.7 Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điệnchuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động Hànghải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)8526 91 10 00 - Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải8526 10 10 00 - Rađa hàng hải, bộ phát đáp rađa tìm kiếm vàcứu nạn8517 12 20 00 - Thiết bị thu phát vô tuyến hàng hải, thiết bịđiện thoại vô tuyến MF, HF, UHF, VHF dùngcho nghiệp vụ lưu động hàng hải8517 18 00 00 - Thiết bị đầu cuối vệ tinh dùng cho nghiệp vụhàng hải8526 10 1.8 Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điệnchuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động Hàngkhông (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh).8517 12 20 00 - Thiết bị điện thoại vô tuyến MF, HF, UHF,VHF dùng cho nghiệp vụ lưu động hàngkhông- Thiết bị trợ giúp dẫn đường, và hạ cánh8526 91 10 00 + Loại dùng trên máy bay dân dụng8526 91 90 00 + Loại khác8517 62 90 00 - Thiết bị truyền dữ liệu8526 10 90 00 - Thiết bị rađa khác (dò tìm cho phòng không,)8526 92 00 00 - Dụng cụ thu phát điều khiển từ xa máy baykhông người lái, mô hình máy bay, …Chương858526 2. Thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến (Rađa,thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và cácthiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến)8526 10 2.1 Thiết bị Rađa8526 10 10 00 - Rađa loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trênmáy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng trên tàuthuyền đi biển8526 10 90 00 - Loại khác8526 91 2.2 Thiết bị vô tuyến dẫn đường85256 91 10 00 - Thiết bị vô tuyến dẫn đường, loại dùng trênmáy bay dân dụng, hoặc chuyên dụng cho tàuthuyền đi biển8526 91 90 00 - Loại khác8526 92 00 00 2.3 Thiết bị cảnh báo, điều khiển xa bằng sóng vôtuyến điện8526 10 90 00 2.4 Thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến điện8517 69 90 00 3. Thiết bị vi ba